‘Fopcommissie’ komt er niet door bij de nieuwe Kamervoorzitter

De Tweede Kamer bespreekt de ‘commissie-stiekem’ en is vooral héél erg gefrustreerd.

Jammer maar helaas

Politiek floreert bij botsende meningen – maar daar was woensdag even geen sprake van in de Tweede Kamer. Het parlement debatteerde over de bevindingen van de commissie-Schouten, die moest onderzoeken wie uit de ‘commissie-stiekem’ naar NRC hebben gelekt over minister Ronald Plasterk en de 1,8 miljoen belgegevens die in Nederland afgetapt zouden zijn. Vorige week constateerde voorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) dat er, jammer maar helaas, geen verdachten gevonden kunnen worden.

Bitter, zuur, onverteerbaar

‘Frustrerend’ en ‘onbevredigend’ waren de sleutelwoorden in ieder betoog. „Er is ten minste één politiek leider die wegkomt met leugens en bedrog”, constateerde SP’er Ronald van Raak. „Dat is bitter, zuur, onverteerbaar.” Hij vroeg zich af of werkelijk álle mogelijkheden geprobeerd waren: zouden de inlichtingendiensten niet beter een dergelijk lekonderzoek kunnen leiden? Volgens PVV’er Sietse Fritsma is hier zelfs „keihard de veiligheid van Nederland te grabbel gegooid”, omdat buitenlandse diensten straks geen informatie meer aan het lekgrage Nederland zouden willen verstrekken. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelde meteen maar voor om de commissie-stiekem („niet meer van deze tijd”) helemaal op te heffen.

Een ‘fopcommissie’? Dat mag niet

Aan de commissie-Schouten heeft het niet gelegen, haastten de parlementariërs zich te zeggen. Die had eenvoudigweg niet de middelen om écht onderzoek te doen. Henk Krol (50Plus) schermde met „een oud-vicepresident van de rechtbank” die hij afgelopen weekend nog „uitgebreid gesproken” had en die hem toevertrouwde: „Had míj die opdracht gegeven, dan had ik het lek zéker boven tafel gekregen.”

Ex-PvdA’er Tunahan Kuzu had als enige wél kritiek op het clubje van Schouten. Hij sprak – in de geest van Wilders’ ‘nepparlement’ – van een ‘fopcommissie’. Kuzu werd meteen gecorrigeerd door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib: „Ik zou het waarderen als u met respect over deze commissie spreekt.”

Wat is het sjiekst?

Donderdag gaat het debat over ‘stiekemgate’ verder. Alle partijen steunen de aanbeveling van de commissie-Schouten om de wet aan te passen die de vervolging regelt van volksvertegenwoordigers. Maar ze worstelen nog met de manier waarop. Moet het kabinet die nieuwe wet maken? Het parlement zelf?

In de woorden van CDA’er Mona Keijzer: „Het gaat erom wat het sjiekst is.”