‘Fopcommissie’ komt er niet door bij de nieuwe Kamervoorzitter

De Tweede Kamer bespreekt de ‘commissie-stiekem’ en is vooral héél erg gefrustreerd.

Van links naar rechts Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA), Mark Harbers (VVD), Raymond de Roon (PVV), Carola Schouten (Christenunie), Jeroen Recourt (pvda), Vera Bergkamp (D66) en Michiel van Nispen (SP) tijdens het Tweede Kamerdebat over het rapport van de commissie-Schouten naar het lek uit de commissie-stiekem. Foto ANP / Bart Maat

Jammer maar helaas

Politiek floreert bij botsende meningen – maar daar was woensdag even geen sprake van in de Tweede Kamer. Het parlement debatteerde over de bevindingen van de commissie-Schouten, die moest onderzoeken wie hebben gelekt naar NRC uit de ‘commissie-stiekem’, over minister Ronald Plasterk en de 1,8 miljoen belgegevens die in Nederland afgetapt zouden zijn. Vorige week constateerde voorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) dat er, jammer maar helaas, geen verdachten gevonden kunnen worden.

Bitter, zuur, onverteerbaar

Uit de wandelgangen

‘Frustrerend’  en ‘onbevredigend’ waren de sleutelwoorden in ieder betoog. „Er is tenminste één politiek leider die wegkomt met leugens en bedrog”, constateerde SP’er Ronald van Raak. „Dat is bitter, zuur, onverteerbaar.” Hij vroeg zich af of werkelijk álle mogelijkheden geprobeerd waren: zouden  de inlichtingendiensten niet beter een dergelijk lekonderzoek kunnen leiden?  En kunnen ze niet alsnog een poging doen? Volgens PVV’er Sietse Fritsma is  hier zelfs „keihard de veiligheid van Nederland te grabbel gegooid”, omdat buitenlandse diensten straks geen  informatie „van wezenlijk belang” meer aan het lekgrage Nederland zouden willen verstrekken. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren stelde meteen maar voor om de commissie-stiekem („niet meer van deze tijd”) helemaal op te heffen.

Een ‘fopcommissie’? Dat mag niet

Aan de commissie-Schouten heeft het niet gelegen, haastten de parlementariërs zich te zeggen. Die had eenvoudigweg niet de middelen om écht onderzoek te doen. Henk Krol (50Plus) schermde met „een oud-vicepresident van de rechtbank”  die hij afgelopen weekend nog „uitgebreid gesproken” had en die hem toevertrouwde: „Had míj die opdracht gegeven, dan had ik het lek zéker boven tafel  gekregen.” Ex-PvdA’er Tunahan Kuzu had als enige wél kritiek op het  clubje van Schouten. Hij sprak  – in de geest van Wilders’  ‘nepparlement’ – van een ‘fopcommissie’. Kuzu werd meteen gecorrigeerd door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib: „Ik zou het waarderen als u met respect over deze commissie spreekt.”

Eerst een commissie van drie Wijzen?

Donderdag gaat het debat over ‘stiekemgate’ verder. Alle partijen steunen de aanbeveling van de commissie-Schouten om de wet aan te passen die de vervolging regelt van volksvertegenwoordigers. Maar ze worstelen nog met de manier waarop. Moet het kabinet die nieuwe wet maken? Het parlement zelf? Of moeten er eerst maar eens drie Wijzen aan de slag voor een advies? In de woorden van CDA’er Mona Keijzer: „Het gaat erom wat het sjiekst is.”

    • Thijs Niemantsverdriet