Eritrese politieke spanningen voor de Nederlandse rechter

Een Tilburgse hoogleraar wees een Eritreeër aan als „spil” van de Eritrese inlichtingendienst. Nu staat ze voor de rechter.

Mesereth Bahlbi (28), prominent lid van de jeugdbeweging van de enige toegestane partij in Eritrea.
Mesereth Bahlbi (28), prominent lid van de jeugdbeweging van de enige toegestane partij in Eritrea. Foto Rink Hof / Hollandse Hoogte

Voor- en tegenstanders van het autocratische regime in Eritrea troffen elkaar woensdag in de Amsterdamse rechtbank voor een zaak die de verharding binnen de Eritrese gemeenschap in Nederland tekent. Mesereth Bahlbi, prominent lid van de jeugdbeweging van de enige toegestane partij in Eritrea, eiste rectificatie van een interview met Mirjam van Reisen, hoogleraar internationale relaties in Tilburg. In dat interview heeft Van Reisen indirect gezegd dat Bahlbi de spil is van de Eritrese inlichtingendienst in Nederland.

Ook eiste Bahlbi (28) 25.000 euro schadevergoeding omdat hij door de stress over dat interview zijn nieuwe baan bij een verzekeraar heeft moeten opgeven. Die stress is opmerkelijk voor iemand die op sociale media hard tekeergaat tegen iedereen die uitgesproken kritiek levert op het regime van president Isaias Afewerki. Die regeert over een land waaruit wekelijks duizenden mensen vluchten, ondanks het shoot-to-kill-beleid aan de grens.

In het bewuste interview ging Van Reisen nader in op een kwestie rond Bahlbi’s broer en zus. Zij werkten als tolk voor de immigratie- en naturalisatiedienst IND, terwijl ze via hem dicht bij het regime stonden. Van Reisen is kritisch over het regime. Ze doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen en wijst er in de media vaak op dat de regering ook Eritreeërs in de diaspora in haar greep houdt. Zo moeten zij 2 procent van hun inkomen aan Eritrea afdragen.

Bahlbi was tot eind vorig jaar voorzitter van de Nederlandse tak van de YPFDJ, de jongerenbeweging van de regeringspartij. Zijn huidige positie in de beweging werd voor de rechtbank niet duidelijk. Hij ageert fel tegen critici als Van Reisen, die er volgens hem op uit zijn de regering te beschadigen. Toen de Speciale Mensenrechtenrapporteur van de VN vorig najaar Nederland bezocht, beschuldigde hij ook haar er op hoge toon van dat zij de situatie in Eritrea schromelijk overdrijft. Zowel Van Reisen als VN-rapporteur Keetharuth werd rond die tijd achtervolgd, naar zij vermoeden door aanhangers van het regime.

Smaad

Kritische artikelen zijn volgens Bahlbi steevast ingegeven door „politieke motieven” en vormen uitingen van „smaad” en „stemmingmakerij”. Critici zijn per definitie onbetrouwbaar.

In mei gaf Van Reisen een kort telefonisch interview aan radiozender BNR over een artikel in tijdschrift OneWorld. Dat ging over Bahlbi’s broer en zus, die tolkten voor de IND. Volgens de richtlijn van de dienst mag dat niet: tolken mogen geen naaste familie hebben die betrokken is bij een regime dat een rol speelt in het vluchtverhaal van asielzoekers. Zij verloren later dan ook hun baan. Van Reisen zei over de tolken, zonder namen te noemen: „Het zijn mensen die al lang in Nederland zijn, [wier] broer de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea, waarvan het centrum in Nederland is. Dat is een bekend gegeven en feit.”

Bahlbi vindt dat zij dit alles in het interview had moeten aantonen. De rechter wees erop dat Bahlbi de weg naar de media zelf ook goed weet te vinden. Hij wierp tegen dat hij BNR na het interview heeft benaderd, maar geen gehoor vond. De radiozender heeft hij niet gedaagd.