brieven

Fatima als Froukje?

Er was commotie over het toekennen van Oscars aan blanke acteurs. Tegelijkertijd werden we er op gewezen dat niet-oorspronkelijke-Nederlanders slechts een klein aandeel vormen in de Nederlandse programmering. Toch verandert er iets. In de nieuwe serie Flikken Rotterdam worden acteurs met een Marokkaanse of Turkse achtergrond aangesproken met Nederlandse namen (Maryam Hassouni als ‘Lieve Jansons’). Fantastisch! Ook van stereotypering kan dan geen sprake meer zijn. Ik weet nog dat mijn docent godsdienstsociologie het toen nieuwe medium televisie in de jaren zestig als belangrijke factor zag in het afbrokkelen van de verzuiling. Mensen zagen met eigen ogen dat ‘de anderen’ niet zoveel verschilden van henzelf. Of Flikken Rotterdam net zo spannend wordt als Flikken Maastricht weet ik niet. Wel dat ik de serie nu al geslaagd vind.

Referendum

Een pragmatisch ‘ja’

Ik stem voor het associatieverdrag. Ben ik goed geïnformeerd, overtuigd? Nee, maar ik weet wel:

• Europa is een samenraapsel van volken, de verdeeldheid is groot, we zijn veroordeeld tot samenwerking met landen waar ik met afgrijzen naar kijk. Twee opties: stoppen, of doorgaan. Zolang we doorgaan is er geen reden om een land buiten de deur te houden dat helemaal niet slechter is dan veel landen die nu handelspartner of zelfs EU-genoot zijn.

• Oekraïne is echt geen paradijs, ik vermoed zelfs dat de regio’s die zich willen afscheiden daar goede gronden voor hebben, ongeacht welke belangen verder meespelen. Maar door het te isoleren help je de wereldvrede en dat land zeker niet verder.

• Ik ben pragmatisch democraat. Zo’n referendum zet de deur open om over alles wat er in de Kamer besloten wordt alsnog een veto te geven aan het volk. Dan kunnen we het parlement beter afschaffen en er een Facebook-pagina met ‘duimpje omhoog, duimpje omlaag’ van maken. Ik zou het een interessant experiment vinden, maar gezien het intellectuele niveau van Nederland, zoals zich dat de laatste jaren manifesteert, ben ik daar toch niet voor.

• En ja, helaas, onderbuik. Ik gun die schreeuwerds met hun grote monden, die nu al jaren de ‘sociale’ media als een toiletmuur behandelen, domweg geen succes. Met niet stemmen negeer je ze, met ‘ja’ stemmen zeg je ‘nee’ tegen die sociale hooligans. Dom hè, vanuit je onderbuik stemmen? Maar niet stemmen is je stem niet laten horen, en ‘nee’ stemmen, dat ga ik echt niet doen.

Adrie Lute, Castricum

Verkiezingen VS

Wacht nou even, NRC

Al die nieuwsberichten over kandidaten, dat is toch pas interessant als we weten wie gekozen is? Ik wil liever over kunst en wetenschap lezen dan over die hysterie.

Marga Schiet, Amsterdam