‘Veel risico pensioenfonds bij schokken op markt’

Nederlandse pensioenfondsen lopen veel risico wanneer zich schokken voordoen op de financiële markten.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerde stresstest voor de pensioensector, uitgevoerd door de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen EIOPA. De fondsen hebben amper buffers om zulke schokken op te vangen.

In de stresstest keek EIOPA naar wat de effecten zouden zijn op onder meer de vermogens van verschillende pensioenfondsen in bepaalde slechtweerscenario’s als aanhoudend lage rentestand en flinke daling van de beurskoersen. Onder meer werd een situatie nagebootst waarin zakelijke beleggingen, zoals aandelen en vastgoed, flink in waarde dalen, evenals de rentestand.

Daaruit bleek dat de fondsen bij zware financiële schokken in twee negatieve scenario’s uitkomen op een dekkingsgraad van rond 65 procent. Dat betekent dat ze dan slechts 65 procent van het vermogen bezitten om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het Europese gemiddelde ligt op 60 procent.

De Nederlandse terugval is groter dan het Europese gemiddelde, doordat pensioenfondsen in Nederland relatief veel hebben belegd in aandelen en vastgoed. Daardoor lopen ze een hoog risico bij zware schokken. In de praktijk zouden de gevolgen zijn: hogere pensioenpremies en lagere uitbetalingen.