Ook oud-minister Opstelten is ‘verbijsterd’

Bij de VVD bestaat het vermoeden van politieke tegenwerking.

Fred Teeven (VVD) en Madeleine van Toorenburg dinsdag in de Kamer.
Fred Teeven (VVD) en Madeleine van Toorenburg dinsdag in de Kamer. Foto Jerry Lampen/ANP

Het wachten is begonnen. De Tweede Kamer wil dat de commissie-Oosting zo snel mogelijk, liefst binnen twee maanden, met conclusies komt over de nieuwe feiten rond de ‘Teevendeal’. Want zoals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra het dinsdag samenvatte: dit is slecht voor het aanzien van de politiek, slecht voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en slecht voor de VVD.

Wie gaf in juni 2014 de opdracht aan ICT’ers om te stoppen met zoeken naar het afschrift van 4,7 miljoen gulden die naar drugscrimineel Cees H. werd overgemaakt? Ze hadden het al bijna. En wie wist ervan af?

Toenmalig minister Ivo Opstelten wist van niks, zegt hij in een reactie. Hij heeft „geen idee” wie dit gedaan kan hebben en is „verbijsterd”. „Ik heb al die tijd maar één belang gehad, dat het afschrift zo snel mogelijk werd gevonden.” Huidig minister en partijgenoot Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) stelde Ivo Opstelten en Fred Teeven vorige week vrijdag op de hoogte van het nieuws.

Binnen de VVD bestaan vermoedens van politieke tegenwerking. Natuurlijk is het afwachten, zeggen ze daar ook, maar er vallen wel degelijk namen. Die van topambtenaar Gerard Roes onder andere. Hij is van het CDA, wordt er veelbetekenend bij gezegd. Roes was directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en was een spil in het onderzoek naar het bonnetje. Hij sprak in april 2014 met Teeven over zijn herinneringen over de deal met Cees H. Gerard Roes heeft sinds vorige week een (deeltijd)baan bij de Raad van State.

Tegelijk kan de opdracht ook lager in het departement zijn gegeven. Zoiets speelde bij de in scène gezette foto’s van Volkert van der G., waar Van der Steur in september vorig jaar mee in de problemen kwam. Hij en de ambtelijke top wisten niet van de afspraken over de foto’s. Medewerkers van het OM en de reclassering wel.

Binnen de VVD bestaat de hoop dat deze nieuwe feiten nog in hun voordeel uitpakken. Als blijkt dat een topambtenaar buiten Ivo Opstelten om de opdracht heeft gegeven met zoeken te stoppen, is de minister beduveld waar hij bijzat.

Al kan dit ook nog gebeurd zijn met als doel de minister te beschermen. Op 3 juni 2014, twee dagen voor de mail over het stopzetten van het zoeken, schreef de minister de Tweede Kamer dat er „geen relevante documenten voorhanden” meer waren. Dus een beetje loyale ambtenaar kan die maar beter niet alsnog vinden.