Niet 1.200, maar maximaal 600 asielzoekers in azc Crailo

In november spraken het COA en de provincie af om 800 tot 1.200 vluchtelingen op te vangen.

Asielzoekerscentrum Crailo biedt, na zes jaar leegstand, weer onderdak aan vluchtelingen.

De zeven burgemeesters van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek willen dat er dit jaar niet meer dan zeshonderd vluchtelingen op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo worden geplaatst. Dat laten de burgemeesters in een gezamenlijk persbericht weten.

In november spraken het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de provincie af om 800 tot 1.200 vluchtelingen op te vangen. In het persbericht dat woensdagavond is verstuurd door de burgemeesters, staat dat het draagvlak voor grootschalige opvang de laatste weken fors is afgenomen. De gemeente verzoekt het COA daarom nu het plan aan te passen.

Namens de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek verklaart de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, het standpunt van de burgemeesters:

“Wij nemen onze verantwoordelijkheid naar de opvang van vluchtelingen in de regio uiterst serieus. Er bestaat zeker draagvlak voor de komst van
vluchtelingen, maar we constateren ook dat de onrust en de zorgen over grootschalige opvang fors zijn toegenomen. Behoud van maatschappelijk draagvlak is voor ons essentieel, net als het zorgen voor een veilige leefomgeving voor iedereen.”

Daarnaast vragen de burgemeesters het COA om terug te keren naar de oorspronkelijke aanpak van opvang van vluchtelingen in de regio Gooi en Vechtstreek en dat is kleinschalige opvang. De burgemeesters zien Crailo nog wel als de meest geschikte locatie voor zulke opvang.

Handtekeningen

De Bussumse actiegroep Bussum-Zuid 400 oké/1.200 nee presenteerde afgelopen maandag 1.100 handtekeningen die waren opgehaald tegen de komst van het grote azc. NRC-redacteuren Ingmar Vriesema en Sheila Kamerman schrijven over wat voor impact asielopvang heeft op een gemeenschap en spraken met inwoner van Bussum-Zuid Peter-Jan Schatens. Volgens hem protesteert Bussum-Zuid niet tegen de asielzoekers, maar tegen het aantal.

“Bussum-Zuid vindt 1.200 te veel. Vierhonderd is redelijk. In dit buurtje wonen 2.215 inwoners, 1.190 huishoudens. Er komt op elk gezin één asielzoeker. Dat is buitenproportioneel.”

Momenteel worden er 104 vluchtelingen opgevangen in het asielzoekerscentrum in Crailo. Het centrum bevindt zich ingeklemd tussen snelweg en hei en stond tot halverwege oktober zes jaar leeg.