SVB schikte met Zorgdorp, ondanks financiële wanorde

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar een schikking gesloten van ruim 165.000 euro met Zorgdorp Deurne, terwijl de SVB wist dat de financiële huishouding van de instelling niet op orde was. Dit blijkt uit onderzoek van NRC. De SVB trok niet aan de bel over de problemen. Andere controlerende instanties signaleerden de wanorde überhaupt niet. Kitty Beelen, de directrice van Zorgdorp Deurne, werd bekend als felle criticaster van de SVB. (NRC)