‘Europa en VS gebruiken angst om mensenrechten in te perken’

Dat stelt Human Rights Watch in een jaarlijks rapport waarin het beleid van meer dan 90 landen wordt bekeken.

Een Syrische vluchteling in een vluchtelingenkamp in Hosh Hareem, in het oosten van Libanon.
Een Syrische vluchteling in een vluchtelingenkamp in Hosh Hareem, in het oosten van Libanon. Foto Hassan Ammar/AP

De angst voor terroristische aanslagen en vluchtelingenstromen richting Europa zorgt ervoor dat westerse regeringen mensenrechten schenden onder het misleidende excuus van burgerbescherming. Dat stelt Human Rights Watch (HRW) in een jaarlijks rapport waarin het mensenrechtenbeleid van meer dan negentig landen wordt bekeken.

De maatregelen die westerse regeringen nemen uit angst voor terroristische aanslagen en vluchtelingenstromen vormen een schending van de mensenrechten. Met name Europese landen en de Verenigde Staten bieden burgers daarmee een schijnzekerheid bieden, zegt directeur Kenneth Roth. Zo schrijft HRW onder meer:

“Doordat Europese regeringen hun grenzen sluiten, vervallen ze in oude patronen waarbij het probleem van het opvangen en huisvesten van vluchtelingen wordt doorgeschoven naar de landen in periferie die daar het minst op voorbereid zijn. Met het leggen van nadruk op de dreiging vluchtelingen zouden vormen, gaan regeringen voorbij aan de terroristische dreiging op hun eigen grondgebied.”

Misbruik

Landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittanië misbruiken volgens HRW terrorismedreiging om de bevoegdheden van inlichtingendiensten uit te breiden. Wat nodig is, schrijf de organisatie, is niet meer data maar meer mankracht om gerichte aanwijzingen te volgen.

Bovendien moet ervoor worden gewaakt dat niet complete groepen als bedreigend of crimineel worden weggezet op basis van het gedrag van een minderheid binnen een groep:

“Het spreken van laster over hele groepen vanwege de acties van enkelen leidt precies tot de verdeeldheid waar terroristenronselaars zo van smullen. (…) Het is fout en ook gevaarlijk.”

Homorechten

In het rapport is HRW ook kritisch op landen die mensenrechtengroeperingen met harde repressies de mond snoeren. De organisatie wijst onder meer naar Rusland en China. Het arresteren van voorvechters van mensenrechten in die landen in 2015 is iets wat in jaren niet is gezien, aldus HRW.

Positiever is de mensenrechtenorganisatie over de ontwikkeling in de rechten van LGTB’s (lesbiennes, homoseksuelen, transgenders en biseksuelen). Zo werd het huwelijk onder meer opengesteld voor koppels van dezelfde sekse in Ierland en Mexico. Ook de inspanningen om drugscriminaliteit tegen te gaan worden door HRW geprezen.