CBS: bevolking groeit tot 16,9 miljoen, vooral door migratie

Voor het eerst sinds 1871 groeide de bevolking zo weinig door ‘natuurlijke aanwas’.

Bewegwijzering nabij het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. De Nederlandse bevolking groeide in 2015 vooral door hoge immigratie.
Bewegwijzering nabij het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. De Nederlandse bevolking groeide in 2015 vooral door hoge immigratie. Robin van Lonkhuijsen / ANP

De Nederlandse bevolking groeide in 2015 vooral door migratie. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. De Nederlandse bevolking groeide afgelopen jaar met 79 duizend mensen tot 16,9 miljoen inwoners.

Een combinatie van hoge sterfte en weinig geboorten maakte het geboorteoverschot in Nederland in 2015 uitzonderlijk laag. De groei van de Nederlandse bevolking door ‘natuurlijk aanwas’ (de groei exclusief migratie) was sinds 1871 daardoor niet zo laag als het afgelopen jaar.

Er stierven in Nederland in 2015 dan ook aanmerkelijk meer mensen dan in voorgaande jaren: 147 duizend. Vooral in het eerste halfjaar was de sterfte hoog, toen er een lange griepgolf was. Het aantal geboorten was met bijna 170 duizend juist lager dan verwacht. In 2015 werden 5 duizend minder kinderen geboren dan het jaar ervoor. Daardoor ligt het aantal geboorten ondertussen weer op het lage niveau van begin jaren tachtig.

20 duizend immigranten meer dan in 2014

In 2015 schreven zich wel 203 duizend mensen in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Dat is bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten dat Nederland verliet bleef op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande jaren: 146 duizend.

De groeiende immigratie leidde dus tot een relatief hoog migratiesaldo in 2015, vergelijkbaar met eerdere perioden in de recente geschiedenis waarin veel migranten naar Nederland kwamen, zoals ten tijde van de oorlog in Afghanistan begin deze eeuw en de oorlog in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig.

Twee keer zoveel asielzoekers als in 2014

Het hoge migratiesaldo is deels een gevolg van de gestegen asielinstroom. In 2015 werden 43,1 duizend asielzoekers in Nederland geregistreerd, twee keer zo veel als in 2014. Het aantal nareizende gezinsleden verdrievoudigde zelfs bijna: van 5,4 duizend in 2014 naar 13,8 duizend in 2015.

Het totale aantal asielzoekers en nareizigers kwam hiermee op 56,9 duizend. Daarmee is het aantal uit piekjaar 1994 overschreden.

In 2015 kwamen vier van de tien asielzoekers (en bijna twee derde van de nareizende familieleden) uit Syrië. Eritrea was een ander belangrijk herkomstland, met 7,4 duizend asielzoekers. Uit dit land kwamen echter relatief weinig nareizigers: zo’n duizend.

Meeste nieuwe inwoners afkomstig uit Syrië

Pas als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, of ten minste een half jaar in de asielopvang verblijven, kunnen zij zich inschrijven als immigrant.

In 2015 kwamen er zo 21 duizend inwoners uit Syrië, 3 duizend inwoners uit Eritrea en ruim 2 duizend inwoners uit Ethiopië in Nederland bij. Daarnaast was er afgelopen jaar ook een grote instroom van Polen: per saldo kwamen er 9 duizend bij. Dat was overigens wel iets minder dan het jaar ervoor.

Mede door het gestegen aantal asielzoekers in 2015 verwacht het CBS voor 2016 weer een verdere stijging van de immigratie.