Kamer wil dat minister Plasterk optreedt tegen excessieve betaling van consultants

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) moet een gat in de regels voor topinkomens in de publieke sector dichten. Dat eist een Kamermeerderheid, waaronder Plasterks eigen partij.

Door de overheid ingehuurde consultants vallen nu niet onder de regels voor topinkomens in de (semi) publieke sector. Daardoor ontsnappen zij aan de strengere regels voor topsalarissen bij de overheid. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenoemde Wet Normering Topinkomens (WNT).

Tot eind 2014 viel deze groep consultants, zoals interim-managers, projectleiders, ICT-specialisten, communicatieadviseurs, juristen en accountants nog wél onder de WNT. Maar omdat ministeries niet in staat bleken gegevens en kosten van deze consultants in hun administratie terug te vinden, werden ze met terugwerkende kracht uit de wet geschrapt. Er zijn gevallen bekend van tijdelijke functionarissen die tonnen per jaar kostten, terwijl de WNT dergelijke excessen juist wilde tegengaan.

PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks zeggen in antwoord op vragen van deze krant dat voor deze groep alsnog dezelfde regels moeten gaan gelden als voor andere topfuncties die met publiek geld worden betaald. Morgen debatteert de Kamer met de minister over de WNT.