Te hoge straf voor misstap

De docent had al langer de naam te amicaal met zijn leerlingen om te gaan. En dat zijn ‘egostreling’ zelfkritiek in de weg stond. Maar toen ouders erover klaagden dat hij op social media wel erg intensief met een student contact onderhield, daarin laatdunkende opmerkingen over een collega-docent plaatste en daags voor een toets de antwoorden had doorgespeeld aan een studente, was de maat vol. Hij werd geschorst, de school begon een ontslagprocedure bij de kantonrechter.

Ook die vond dat de docent onacceptabel had gehandeld, met name door antwoorden op de toets te verstrekken: „volstrekt onaanvaardbaar”. Temeer daar de docent er bij de studente op had aangedrongen, dat ze het geheim moest houden: „Erewoord dat wat ik je nu vertel, nooit iemand hoort”.

De school had de man terecht ontslag aangezegd. Maar de rechter moest zich ook uitspreken over de vraag of de docent recht had op een ontslagvergoeding. Volgens de school niet; het ontslag was het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen. Maar de rechter oordeelde anders. Schrappen van de vergoeding kan bij ernstig verwijtbare handelingen, zoals een greep in de kas of sjoemelen met productiecijfers. De vergoeding onthouden vanwege een relatief kleine misstap na een lang dienstverband is niet altijd redelijk of billijk, citeerde de rechter uit de memorie van toelichting van de wet. De docent had een lange staat van dienst op die school en had zichzelf financieel of anderszins niet bevoordeeld. Als hij behalve ontslag ook zijn vergoeding zou kwijtraken, zou hij „voor zijn eenmalige, grote misstap te veel gestraft worden.” De docent had alsnog recht op 9.896 euro.