Steeds meer mensen zijn afhankelijk van steun

Tijdens de economische crisis zijn meer mensen afhankelijk geworden van een uitkering. Bij het begin van de malaise in 2008 ging het om ruim 660.000 huishoudens, oftewel 9,1 procent. In 2014 was dat 875.000, oftewel 11,6 procent.

Cijfers over 2015 zijn er nog niet, maar de stijging zet waarschijnlijk niet door, omdat de economie uit het dal kruipt en de werkloosheid daalt, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daar staat tegenover dat de komst van vluchtelingen ook invloed kan hebben op de cijfers. Wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, heeft hij of zij recht op een uitkering.

In totaal krijgen bijna 2 miljoen huishoudens een uitkering. Wanneer die uitkering minstens 40 procent van het bruto inkomen vormt, geldt een huishouden als sterk afhankelijk. De meesten zijn arbeidsongeschikt, zitten in de bijstand of zijn werkloos. Daarnaast is er een kleine groep die bijvoorbeeld een Wajong-uitkering krijgt, voor gehandicapte of langdurig zieke jongeren. Gepensioneerden zijn niet meegenomen, omdat zij niet meer werken en dus geen salaris hebben.

Eenoudergezinnen en allochtonen zijn volgens het CBS relatief vaak sterk afhankelijk van een uitkering. Ongeveer de helft van de afhankelijken zit daar langdurig in, dus minstens vier jaar achter elkaar. (ANP)