RvS: Zwarte Piet is geen zaak voor overheid

Volgens de Raad van State valt de pietendiscussie onder de vrijheid van meningsuiting. Daar hoort geen inhoudelijke bemoeienis van de overheid bij.

Foto: ANP / Remko de Waal

Volgens de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, hoeven gemeenten die sinterklaasvieringen organiseren niet te vrezen dat ze op de vingers worden getikt door de landelijke overheid. Volgens de Raad heeft de overheid namelijk niets te zeggen over hoe gemeenten hun sinterklaasviering organiseren, omdat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Aanleiding voor het advies was een wetsvoorstel van PVV-Kamerlid Martin Bosma. In deze zogenaamde Zwarte Pietenwet wordt het de overheid verboden om mee te werken aan sinterklaasvieringen waaraan Pieten meedoen die niet zwart zijn. De PVV wil daarmee naar eigen zeggen het traditionele karakter van het sinterklaasfeest beschermen.

Orde en veiligheid

Hiermee verwijst de Raad van State het wetsvoorstel in feite naar de papierversnipperaar. In een verklaring op de site van de RvS staat dat gemeenten zorg moeten dragen voor orde en veiligheid, en zich niet inhoudelijk bezig moeten houden met de viering.

“Het initiatiefwetsvoorstel doet dat wel: het definieert niet “(de grenzen van) het speelveld”, maar bepaalt voor burgers hoe hun spel er uit moet zien. In een democratische rechtsstaat past dat niet. Dit hoort tot de vrijheid van burgers.”

Het wetsvoorstel van de PVV strookt volgens de Raad van State niet met de vrijheid van meningsuiting. Normaal gesproken vallen vormen van folklore, waar Sinterklaas, het bloemencorso of carnaval toe worden gerekend, niet onder de vrijheid van meningsuiting. Maar omdat de discussie rondom de verschijning van Zwarte Piet steeds meer een opinie is geworden, valt stellingname over het uiterlijk van Piet volgens de Raad van State wel degelijk onder de vrijheid van meningsuiting.