Met bestellingen van bedrijf privé voor cadeaus sparen

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: Ontslagvergoedingen

Foto Istock

Hij was al jarenlang en naar tevredenheid verantwoordelijk voor de kantoorbestellingen voor het afvalbedrijf. Maar de leiding wist niet dat hij inkopen deed bij een bedrijf met een spaarpuntenprogramma en dat hij daaraan al die tijd privé deelnam. Er kon worden gespaard voor onder meer cirkelzaag, autoradio en Ipad, bleek toen de man vorig jaar tegen de lamp liep. Hij kreeg ontslag op staande voet, een dienstverband van bijna 30 jaar en een slechte gezondheid ten spijt.

De werknemer betoogde dat hij in 2006 toestemming kreeg voor deelname. Maar de leiding geloofde hem niet. En: hij was in 2014 expliciet geïnformeerd over het verbod om geld of goederen aan te nemen.

Vlak na de ontslagaanzegging pleegde de medewerker zelfmoord. Waarop de erfgenamen naar de kantonrechter stapten om ontslagvergoeding (43.325 euro), achterstallig loon en schadevergoeding (95.000) te eisen.

Volgens het bedrijf zijn de vergoedingen persoonlijk en dus niet overdraagbaar. De rechter oordeelde anders: „Bij overlijden gaan alle rechten over op de erfgenamen”. Hij concludeerde ook dat de ontslagprocedure correct verlopen was en er dus geen vergoedingen betaald hoefde te worden. De man had jaren geleden misschien toestemming gekregen om die spaarpunten privé te verzilveren, maar heeft daar later geen open kaart over gespeeld. Het vertrouwen was daardoor „dusdanig beschaamd dat er sprake was van dringende reden voor ontslag”.