Kort geding makers tegen distributeurs

Drie belangenorganisaties van filmregisseurs, scenarioschrijvers, componisten en acteurs spannen een kort geding aan tegen kabelmaatschappijen, televisiezenders en andere distributeurs over de betaling van auteursrechten.

Ruim een jaar geleden beloofden de distributeurs verenigd in hun belangenorganisatie Rodap in een convenant een vergoeding te betalen voor televisiedoorgifte, op jaarbasis een bedrag van 15 miljoen euro. De distributeurs weigeren nu deze vergoeding onvoorwaardelijk te betalen. De auteursrechtenorganisaties eisen nu onmiddellijke betaling zonder voorwaarden.

„Ze traineren de boel en dat is kwalijk voor de toch al zwakke inkomenspositie van veel filmmakers”, zegt Felix Rottenberg, voorzitter van PAM, de koepel van de auteursrechtenorganisaties. Juist vorige week constateerden de SER en de Raad voor Cultuur dat de onderhandelingspositie en de inkomens van makers vaak slecht zijn.

Volgens PAM willen de distributeurs minder betalen dan de overeengekomen 18 cent per abonnee en alleen als de makers ook andere rechten aan de producenten overdragen waarvoor in het convenant geen vergoedingen zijn afgesproken. Weliswaar beloven de distributeurs geld over te maken, maar ze behouden zich het recht voor dat terug te vorderen. Het kort geding dient morgen bij de rechtbank in Amsterdam.