Voorlichting in azc’s over homorechten

In alle asielzoekerscentra krijgen vluchtelingen straks voorlichting over homorechten. Het onderwijsmateriaal zal hetzelfde zijn als het materiaal dat middelbare scholen gebruiken. Dat zegt minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag in Trouw. Ze wil met het initiatief „een veilige sfeer creëren in de centra” en duidelijk maken dat discriminatie van homoseksuelen in Nederland niet wordt geduld. Bussemaker zegt dat we niet naïef moeten zijn: „Vluchtelingen komen uit landen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn en ook rechten van vrouwen niet altijd worden geaccepteerd.” (NRC)