Vluchtelingen in azc’s krijgen voorlichting over homorechten

Minister Jet Bussemaker wil zo “een veilige sfeer creëren in de centra” en duidelijk maken dat discriminatie tegen homoseksuelen niet wordt geduld.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs in de Tweede Kamer.
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs in de Tweede Kamer. Foto Martijn Beekman / ANP

In alle asielzoekerscentra krijgen vluchtelingen in de toekomst voorlichting over homorechten. Het onderwijsmateriaal zal hetzelfde zijn als het lesmateriaal dat op middelbare scholen wordt gebruikt. Dat zegt minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag in Trouw.

Veiligere sfeer

Bussemaker wil met het initiatief “een veilige sfeer creëren in de centra” en duidelijk maken dat discriminatie tegen homoseksuelen in Nederland niet wordt geduld. Bussemaker zegt in de krant dat we niet naïef moeten zijn:

“Vluchtelingen komen uit landen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn en ook rechten van vrouwen niet altijd worden geaccepteerd.”

Het ministerie van Onderwijs levert het voorlichtingsmateriaal, maar laat azc’s vrij om een eigen aanpak te kiezen.

Homoseksuele vluchtelingen

De voorlichting moet er volgens Bussemaker voor zorgen dat vluchtelingen het “moeilijke gesprek aangaan” en dat homoseksuele vluchtelingen in contact worden gebracht met de Nederlandse lhbt-gemeenschap.

Bussemaker wil COC, de belangenorganisatie van homoseksuelen, betrekken bij de informatievoorziening. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Roze in blauw, de organisatie van homoseksuele agenten, zouden hierin een aandeel kunnen krijgen. De minister zegt binnen een paar weken een conferentie te organiseren met alle partijen om afspraken te maken over de voorlichting.