Timmermans: 60 procent van vluchtelingen snel terug

Volgens Timmermans is meer dan de helft van de migranten om economische redenen op de vlucht.

Foto: Armend Nimani / AFP

Zestig procent van de vluchtelingen die nu Europa binnenkomt, heeft volgens eurocommissaris Frans Timmermans om economische redenen hun land verlaten en niet om een oorlog. Deze mensen zouden daarom snel moeten worden teruggestuurd. Timmermans deed zijn uitspraken in een interview met de NOS.

Timmermans baseert zich volgens een woordvoerder op nog niet gepubliceerde gegevens uit december van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De cijfers zouden aantonen dat er een flinke verschuiving gaande is in de afkomst van vluchtelingen. Het gaat vooral om mensen uit landen als Marokko en Tunesië, die via Turkije naar Europa willen reizen.

“Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen. Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen.”

De cijfers waarvan Timmermans spreekt, tonen een duidelijke verschuiving aan van de achtergrond van migranten. Uit gegevens van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR van september bleek nog dat 89 procent van de mensen die per boot naar Europa zijn gekomen, vluchtelingen waren uit landen waar oorlog is of mensenrechten worden geschonden. De meerderheid kwam toen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea.

Bij Frontex kon een woordvoerder de exacte cijfers waarover Timmermans sprak maandagavond niet bevestigen.

48 procent van grensoverschrijdingen in 2015 waren Syriërs

De meest recente data op de site van Frontex gaan van januari tot en met september 2015. Het agentschap telde in de eerste negen maanden van vorig jaar 1,83 miljoen illegale overschrijdingen van de Europese buitengrens. 48 procent van de migranten die de grenzen ongeoorloofd oversteken zou uit Syrië afkomstig zijn.

Bij de rekenmethode moet worden opgemerkt dat Frontex migranten die meerdere pogingen wagen om een Europese buitengrens te overschrijden, telkens opnieuw telt. Zo overschrijdt een migrant die in Griekenland aankomt, om vervolgens via de Balkan EU-lidstaat Hongarije binnen te gaan, twee keer de Europese buitengrens - en wordt daarom ook twee keer geteld.