Mr Robot

Met mijn vrouw kijk ik naar de eerste aflevering van een serie over een hacker. We zien de hacker rap typen op een laptop terwijl zijn voice-over vol met afkortingen als IRC, DDoS, TOR-netwerk en DNS wordt ondertiteld.

„Kan je het volgen?”, vraag ik terwijl zij haar aandacht over de beeldschermen van haar smartphone en de tv verdeelt. „Nee, maar uit de muziek maak ik op dat het nu wel heel spannend moet zijn wat er allemaal gebeurt.”

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar nrc.nl/contact