Koppen XL

De Koppen XL-documentaire De stilte doorbreken brengt het verhaal van drie vrouwen, Marie-Ange, Manon en Cécile, die het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. Want het is nodig om de stilte doorbreken, vooral om anderen ervan te overtuigen om hun ervaringen naar buiten te brengen. „Alleen zo kan je het seksueel geweld een halt proberen toe te roepen. Wij zijn slachtoffers en geen daders. Wij zijn verkracht.” Ze verzetten zich ook tegen de vooroordelen die nog altijd in de maatschappij leven.