Kamp: toch snel windparken

Minister Kamp (Economische Zaken) komt begin februari met een nieuw voorstel om toch nog snel grote windmolenparken op zee te kunnen realiseren. Eind december wees de Senaat zijn eerdere voorstel af. Kamp wil vaart maken met de grote windmolenparken en TenneT aanwijzen als netbeheerder op zee, omdat anders de afspraken in het energieakkoord niet worden gehaald. Kamp wil de nieuwe wet per 1 april laten ingaan. Een kleine meerderheid in de Eerste Kamer was tegen het vorige wetsvoorstel omdat Kamp vasthoudt aan de voorgenomen splitsing van de energiebedrijven Eneco en Delta. Toezichthouder ACM geeft Delta tot 1 juli 2017 en Eneco tot 1 februari 2017 de tijd om alsnog het energienetwerk los te koppelen van de levering van stroom. (ANP)