Monetaire steun went

Draghi noemt de effecten van het ECB-beleid spectaculair. Wellicht overdreven, maar centrale banken hebben de laatste jaren een positieve invloed gehad. Het ECB-beleid van lage rente en veel liquiditeit werkt vooral door via het vertrouwen van consument en producent, het stimuleert de kredietverlening en verhoogt de welvaart via hogere prijzen van woningen en beleggingen. Daarnaast werkt het positief door op de financierbaarheid van de (overheids)schulden. Als neveneffect helpt een lagere eurokoers de exportgroei.

De ervaring in de VS leert dat het positieve effect van verdere verruiming vermindert: markten raken gewend aan monetaire steun en de kwetsbaarheid neemt toe doordat steeds risicovoller wordt belegd. Voorlopig wegen de positieve effecten op tegen de negatieve; de economieën zouden er slechter aan toe zijn zonder centrale banken.

De ECB heeft nog mogelijkheden: het zou meer semi-overheidsleningen kunnen opkopen, de leningsfaciliteiten aan banken kunnen verruimen en de herbeleggingsperiode van rente en aflossingen kunnen verlengen. De economie en de ECB zouden echter meer geholpen zijn indien Europese overheden de ‘gekochte’ tijd zouden benutten om te hervormen en groei-initiatieven te nemen.