Leg kolencentrales norm op: niet meer CO2-uitstoot dan gascentrales

Illustraties Cyprian Koscielniak

Het recente Energierapport mijdt pijnlijke maar onvermijdelijke keuzes. Alle opties moeten voorlopig open blijven. Maar uit onderzoek blijkt dat ‘uitfasering’ van kolen een kosteneffectieve manier is om strengere klimaatdoelen te halen; onvermijdelijk gezien het Parijse klimaatakkoord en de Urgenda-zaak. De Kamer drong aan op uitfasering van kolencentrales. Minister Kamp (EZ) meldt in zijn Energierapport dat kolencentrales niet passen in een energiehuishouding met minimale uitstoot van broeikasgassen. Maar concrete stappen blijven achterwege, wellicht uit angst voor financiële claims van de bedrijven die kolencentrales exploiteren, waaronder drie gloednieuwe. Maar als het spel goed wordt gespeeld, is die angst onnodig. Om te beginnen konden de kolenstokers aanvullend CO2-beleid zien aankomen toen ze met de bouw begonnen. De minister waarschuwde destijds: hou rekening met stringentere CO2-eisen. De centrales zijn daarom al gereed gemaakt voor CO2-afvang en opslag. Voor de hand ligt de centrales een norm op te leggen: ze mogen niet meer CO2 per kilowattuur uitstoten dan een gascentrale. Laat de exploitanten dan kiezen of ze de centrale sluiten of doen wat ze al jaren beloven: CO2-afvang en -opslag realiseren. Als ze dat doen, is te overwegen subsidie op biomassabijstook te continueren, omdat via biomassa plus CO2-afvang en -opslag netto CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat met zo’n inzet de kolenbedrijven grote schadebedragen van de staat mogen verwachten.

partners De Gemeynt, duurzame adviseurs en entrepreneurs