Hardvochtig stuk over slachten van mammoet op kinderpagina

De laconieke toon van het stukje waarin de auteur de reconstructie van een bepaald wreedaardig afslachten van een mammoet beschrijft (‘45.000 jaar terug in Siberië geslacht’, De Kleine Wetenschap, 16 januari) en waaraan, zelfs, het van daadkracht getuigende hooliganwerkwoord rammen in een verbuiging niet ontbreekt, belief ik bij deze minstens afstotelijk, om niet te zeggen schunnig te noemen.

Het stukje immers werd, werkelijk, afgedrukt op de dusgeheten Kinderpagina.

De ‘tere kinderziel’, staat me nog bij, is allesbehalve een sprookje en kwetsbaar voor velerlei invloeden, niet altijd een in gelukkige richting.

Sinds de in het stukje bedoelde verre tijden is het dier mens qua beschaving niet serieus opgeschoten; ook de NRC bericht er dagelijks van; maar men zou toch rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat het hier en daar helpen kan althans de kinderpagina wat toon en woord aangaat tot een iets minder hardvochtige vorm te redigeren, zonder wat men als feitelijk veronderstelt te vervalsen.