Gevaarlijk

Met kleinzoon Lucas van net vijf jaar oud achterop de fiets begeef ik me regelmatig in het Amsterdamse verkeer. Natuurlijk probeer ik het goede voorbeeld te geven, hoewel ik zonder Lucas achterop net zo anarchistisch fiets als de meeste Amsterdammers.

Als Lucas bij me achterop zit, onthoud ik me van commentaar op mijn medefietsers.

Maar toen ik werd ingehaald door een andere fietser, die tot mijn verbazing in zijn linkerhand niet met een smartphone maar met een heuse tablet bezig was, kon ik het niet nalaten te zeggen: „Kijk, Lucas dat vind ik nou gevaarlijk!”

„Nou”, beaamde Lucas hartgrondig, „want als-ie ’m laat vallen is-tie hartstikke kapot.”