Twitterpolitie op huisbezoek sturen is een overreactie

Daar wordt aan de deur gebeld. Het is de politie. Of u zich voortaan misschien wat minder stevig op Twitter of Facebook wil uitlaten? De politie vreest namelijk voor demonstraties, opstootjes en misschien wel geweld. En houdt u een beetje rekening met het verbod op haatzaaien, bedreiging en laster? Vrijheid van meningsuiting – wat u zegt. Maar er zijn grenzen. Prettige dag nog.

Is dit politieoptreden, door de krant gesignaleerd in Kaatsheuvel, Enschede en Sliedrecht gewoon een teken van de tijd? Noodzakelijk, gezien de stemmingmakerij op internet? Zoals ook aspirant ordeverstoorders bij risicowedstrijden thuis worden opgezocht en gewaarschuwd? Of is dit juist een inbreuk van het gezag op de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van de burger om zich vrij te kunnen uiten? Mogelijk zelfs een poging van de Staat om de burger te intimideren, en zo het debat te dempen over migranten, waarin diezelfde overheid niet te vertrouwen valt. Zie ook de manier waarop onhandige gemeentebesturen voldongen feiten schiepen met azc’s, die na burgerprotest haastig afgeblazen werden. En dan nu de politie langs sturen?

Zoiets voelt natuurlijk niet goed. Sterker, het ís ook niet goed. Tenzij die burgers zich natuurlijk duidelijk schuldig maakten aan bedreiging, haat zaaien, opruien of andere strafbare uitingsvormen. In de beschreven gevallen leek het daar overigens nog lang niet op. Het is wel waar dat vele sociale mediagebruikers totaal niet in de gaten hebben wat de impact van hun ontboezemingen kan zijn. Zij zien internet als verlengstuk van hun huiskamer en gaan ongeremd tekeer. Wat burgers zich permitteren aan xenofobe, racistische en discriminerende opmerkingen kan bovendien de indruk versterken dat er inderdaad geen grenzen bestaan.

Dat de politie daar een taak ziet is te begrijpen, zolang het tenminste om duidelijke overschrijdingen van de wet gaat. Ook de behoefte om de burger te waarschuwen voordat het zover is, is dan te billijken. Het is wel de vraag of geüniformeerde politie op huisbezoek sturen geen overreactie is. Er zou niets op tegen zijn als het gezag zich eerst eens digitaal zou mengen in debatten waarin burgers de grenzen uit het oog verliezen. Niet door inhoudelijk stelling te nemen, maar door de (wettelijke) grenzen aan te geven of op risico’s te attenderen. Van KLM tot NS-online: veel organisaties communiceren op sociale media direct met hun doelgroep, die daar inmiddels ook op rekent. Ook dan zal het nog wennen zijn aan een correctie per politietweet. Maar digitaal op het fluitje blazen is verre te prefereren boven gewapende surveillanten aan de deur. Stuur die langs als er écht iets aan de hand is.