'Prima als agent je op vaderlijke toon toespreekt vanwege tweets'

Agenten aan de deur omdat je ‘#kominverzet’ twittert. Het overkwam Mark Jongeneel (28) uit Sliedrecht. Hij groeide deze week uit tot symbool van de burger die van de autoriteiten niet te veel kabaal mag maken rondom de komst van asielzoekerscentra.

Mark Jongeneel, eigenaar van een incassobureau, kreeg politiebezoek na kritische tweets tegen de komst van een azc.
Mark Jongeneel, eigenaar van een incassobureau, kreeg politiebezoek na kritische tweets tegen de komst van een azc.

NRC schreef er op 20 januari over. Nu het stof neergedaald is, laat de opinieredactie sympathisanten van Jongeneel aan het woord, én de politie. Is dit beleid? Burgerraadslid Jeyantha Kathiravelu probeert de gemoederen wat te bedaren. Lees hun reacties hieronder.

Mark Jongeneel: ‘Leven we in een soort DDR?’
Bespottelijk dat ik de politie op mijn dak krijg als ik oproep tot democratische besluitvorming. Of mag de waarheid niet gezegd worden in Sliedrecht? Gaan dadelijk bij de komst van een AZC problemen ook de doofpot in? Waarheid komt toch wel aan het licht door social media.

Wij leven in een vrije samenleving waarin niet alleen ruimte is voor politiek correcte meningen. Er moet ruimte zijn voor diverse meningen, zo hou je elkaar scherp. Of leven we in een soort DDR waar de overheid kritiek censureerde? Het lijkt mij niet de bedoeling dat ik en andere kritische Sliedrechters zich bij elke kritische tweet moeten verantwoorden bij de politie.
Mark Jongeneel, eigenaar van een incassobureau

Politie: ‘Op straat spreken we mensen aan, dus ook online’
Onze werkwijze op social media is niet anders dan gewoon ‘op straat’. Agenten die op straat rondlopen en opvallende zaken zien, spreken mensen ook aan op hun gedrag. Dat is op social media niet anders. Als er op social media opruiende of dreigende teksten worden gebruikt dan kan het zo zijn dat de politie daarover met je in gesprek wil gaan. De vrijheid van meningsuiting staat buiten kijf. Maar er zijn natuurlijk altijd grenzen.

Onder het gezag van de burgemeester en het Openbaar Ministerie staan wij voor die grenzen. Een manier om die grenzen te bewaken is om in gesprek te gaan met mensen die die grenzen opzoeken of overschrijden, bewust, maar vaak ook onbewust. Als wij hierdoor kunnen voorkomen dat mensen zich bedreigd voelen, bijeenkomsten escaleren, de kloof in de samenleving wordt vergroot, er strafbare feiten worden gepleegd, dan zijn wij in onze opzet geslaagd. Dat doen wij ongeacht afkomst of gezindheid. Wij zijn een politie voor iedereen.
Joop Kemperman, woordvoerder Nationale Politie

PvdA-burgerraadslid: ‘Prima als agent je op vaderlijke toon toespreekt’
Voor mij, als dorpse student, is de politie een teken van veiligheid. Ze weten wat er speelt in het dorp, en als je een keer geen lichtjes op je fiets hebt, krijg je niet alleen een boete maar ook een setje lichtjes.

Om te kunnen weten wat er speelt in het dorp, is het belangrijk dat de politie op de hoogte is van wat er gebeurt op social media. Social media is in de 21e eeuw een verlengde van de tastbare samenleving. Vroeger legde je je oor te luisteren op straat, tegenwoordig lees je alles op het open riool dat Twitter heet. Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting. Maar dit is niet hetzelfde als haatzaaien. De scheidslijn is dun.

De ervaring leert ook dat de gemiddelde twitteraar niet beseft welk effect en welke reikwijdte tweets kunnen hebben. En dat gaat niet alleen om mensen die de mening van de heer Jongeneel zouden kunnen delen. Er zouden andersom ook mensen aanstoot kunnen nemen aan de tweets van de heer Jongeneel. De waarschuwing van de politie is ook in het belang van de veiligheid van de heer Jongeneel.

Hoe erg is het dat de politie hem wijst op de mogelijke gevolgen van zijn tweets? Is hij geboeid afgevoerd, gemarteld en in het cachot gegooid? Nee, hij is waarschijnlijk op vaderlijke toon toegesproken. Dat kun je intimidatie noemen, betutteling, of gezond verstand. Gelukkig mag iedereen ook daar een mening over hebben. Echter, vergelijkingen met de DDR vind ik smakeloos.

Naar mijn mening is ‘better safe than sorry’ altijd de beste optie. Vooral in deze zeitgeist waar een gevoel van veiligheid een schaars goed is. Zowel bij twitterende Arabisch sprekende mensen als bij twitterende advocaten. Maar daar mogen de mensen die de heer Jongeneel steunen heel anders over denken.
Jeyantha Kathiravelu (20) is PvdA-burgerraadslid in Sliedrecht

AZC Alert: ‘Heksenjacht zal ons digitaal niet de mond snoeren’
Meerdere teams van AZC Alert zijn helaas bekend met intimiderende en vrijheidsbeperkende bezoekjes van een of andere door de lokale politiek aangestuurde agent. Hoewel dit in Enschede en nu in Sliedrecht (Mark Jongeneel hoort bij ons) pas groot in het nieuws komt en zelfs tot Kamervragen leidt, is het voor ons inmiddels gesneden koek.

Terug in 2014, rond de oprichting van ons platform, stond de politie al aan de deur bij mensen in Eindhoven om ze de digitale mond te snoeren en vorig jaar waren ze in Baarn op heksenjacht. Gelukkig weet de politie in de meeste gemeenten wel beter dan zulke ondemocratische fratsen uit te halen, maar elke poging ons te beperken in onze vrijheden is er één teveel.

Mensen die zich bij ons aansluiten hebben haar op de tanden nodig. Niet omdat wij nu zo pittig in de omgang zijn, maar omdat onze overheid dus zelfs met intimidatie door politiebezoek probeert onze vrijheid van meningsuiting te beperken en onze realistische zorgen daarmee bagatelliseert. Ze weten dondersgoed dat een bezoek op het werk kan leiden tot baanverlies en toch komt de politie langs, in vol ornaat.

Maar wij laten ons niet bang maken. Wij zijn bezorgde burgers en we zetten door om gehoord te worden. Democratisch en vreedzaam, maar wel massaal in verzet. En zolang de politie – al dan niet in opdracht van een of andere burgemeester – blijft proberen ons de mond te snoeren en feitelijke misstanden onder het tapijt veegt, weten wij dat we nodig zijn en zullen wij van geen wijken weten. Want een politie die de prioriteit legt bij ongenoegens van gefrustreerde en genegeerde burgers op internet afstruinen en deze mensen intimideren boven aangiften opnemen over verkrachting, aanranding, mishandeling, beroving et cetera, dat is niet een politie waar de burger vertrouwen in heeft. Ga dan liever terroristen oppakken en uitzetten.
Tamara Wulffelé (Amersfoort), Sander Booij (Steenbergen), Sandra Kraan (Goes), Maikel Boon (Bergen op Zoom), Wim Verbaarschot (Roosendaal), Anita Hendriks (Eindhoven) en alle lokale AZC Alert-teams.