Schultz draait na verzet tegen kustbebouwing

Belgische toestanden’ brachten Nederlanders in beweging

Het Belgische Middelkerke.
Het Belgische Middelkerke. foto Ans Brys

De kust is gered. Natuurorganisaties zijn „in een jubelstemming” nu minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft besloten een algeheel verbod op bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied toch maar niet te schrappen. „We zien met de toezegging van de minister met vertrouwen uit naar de toekomst. Eens te meer is duidelijk hoeveel waarde mensen hechten aan onze weidse, publieke stranden, ongerepte duinen en het achterliggende kustlandschap”, liet directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten donderdag optekenen.

Ruim honderdduizend handtekeningen haalden natuurorganisaties op in een gezamenlijke campagne Bescherm de kust. Die was maanden geleden begonnen tegen de „wildgroei” aan plannen langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Vooral armlastige gemeenten en laconieke provincies zouden onvoldoende weerstand bieden aan projectontwikkelaars, die vakantieparken, strandvilla’s, amusementshallen en appartementengebouwen neerzetten. Dat zou leiden tot „Belgische toestanden”: een volgebouwde kuststrook.

De campagne kreeg een geweldige zwieper door de aankondiging van het kabinet, half december, dat aangezien de kustverdediging inmiddels goed op orde is, het algemene verbod op bebouwing wel kon verdwijnen. „De wind kwam eronder, en toen stak er een storm op”, aldus een woordvoerder van Schultz. De minister had de commotie niet verwacht; haar „technische” besluit was eigenlijk alleen maar bedoeld om bijvoorbeeld strandpaviljoens voortaan het hele jaar te kunnen laten staan en de bouw mogelijk te maken van „kleinschalige bouw van bijvoorbeeld strandhuisjes waar veiligheid en natuur niet in het geding zijn”, aldus de minister.

Dat was een misrekening. Kennelijk hebben veel Nederlanders er geen vertrouwen in dat provincies en armlastige gemeenten de kust zullen beschermen als het Rijk dat niet meer doet. Kennelijk vinden we de kust zo belangrijk, dat dit landschap nationale bescherming verdient, bovenop de ruimtelijke ordening door lagere overheden en bescherming door bestaande natuurwetten. En inderdaad, Europese natuurwetten verhinderen niet dat het strand kan worden volgezet met „slaaphuisjes”.

Ook de Tweede Kamer begon te morren. Er waren moties in de maak, ook van coalitiepartij PvdA, en dus koos minister Schultz donderdag eieren voor haar geld; ze kondigde aan het besluit uit te stellen en eerst maar eens te gaan praten met natuurorganisaties en provincies over wat zij nu precies met de kust willen. Die gesprekken staan voor half februari op de agenda. Misschien rolt daar wel een „kustpact” uit, waar Vereniging Natuurmonumenten om heeft gevraagd. Misschien beloven betrokken provincies een „kustvisie” op te stellen. Of misschien maakt het Rijk een structuurvisie, voor een stukje Nederland dat landschappelijk van nationaal belang wordt geacht.

Het meest verrassende van de affaire is, concluderend, de ongekend grote voorkeur van zo veel Nederlanders voor een „ongeschonden” kust en hun felle afkeer van „Belgische toestanden”. Verrassend, omdat die Belgische kust toch al decennia lang bijzonder populair is. Ook bij Nederlanders.