Politieke partijen verliezen vertrouwen in modellen planbureau

Foto ANP / Lex van Lieshout
Foto ANP / Lex van Lieshout

Tweede Kamerfracties hebben in toenemende mate moeite met de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het recente debat over de lastenverlichting van 5 miljard euro heeft een knauw gegeven in hun vertrouwen in CPB-modellen. In de ogen van veel partijen suggeren die een ongeloofwaardige exactheid suggereren. Dat blijkt uit een rondgang op het Binnenhof.

Door het afkalvende vertrouwen in het planbureau overwegen het CDA, de SP en de SGP hun verkiezingsprogramma voor de komende Kamerverkiezingen niet te laten doorrekenen. „De modellenwerkelijkheid van het CPB sluit in de praktijk onvoldoende aan bij de werkelijkheid”, zegt CDA-leider Buma. 

Directe aanleiding voor de onvrede was het parlementaire debat over het Belastingplan 2016 in het najaar, waarin het kabinet voor 5 miljard aan lastenverlichting had geregeld. Die zou, volgens een CPB-analyse, 35.000 banen op een termijn van 10 jaar opleveren. Een voorstel van de drie christelijke partijen om 200 miljoen uit te trekken voor gezinnen met één kostwinner zou hetzelfde aantal banen vernietigen. Dat was „op een wel heel merkwaardige manier doorgerekend”, zei ChristenUnie-senator Peter Ester. Hij dwong, onder druk van een motie, een gesprek met het CPB af over de meetmethodes.

Om iets aan het geknakte vertrouwen te doen, heeft CPB-directeur Laura van Geest ook Tweede Kamerfracties uitgenodigd. Over drie weken organiseert zij een „kijkje in de machinekamer” van het CPB. „Over de mogelijkheden en opbouw van de modellen die het CPB gebruikt bij het maken van ramingen en andere analyses, bestaat soms onduidelijkheid [...] ook onder politici”, stond in de uitnodiging. 

Lees het achtergrondverhaal: Het vertrouwen in de rekenmeesters brokkelt af