Help orka’s: subsidieer tonijnvangst

Natuurbeschermers pleiten voor een wel heel originele manier om de afnemende populatie orka’s in de Middellandse Zee te helpen: visserijsubsidie. Juist omdat blauwvintonijn, het geliefde voedsel van de zwaardwalvissen bij de Straat van Gibraltar, nog zo weinig voorhanden is – door overbevissing . Er zijn inmiddels hooguit 39 orka’s in verschillende subgroepjes. Vroeger bestierden ze in honderdtallen niet alleen de Straat van Gibraltar, maar ook de Middellandse Zee zelf.

Het clubje overgebleven orka’s redde het de afgelopen tijd nog net door te profiteren van de lijnvisserij. Slim en creatief wisten de dieren een deel van de opgehaalde tonijn aan de haak voor zichzelf te reserveren. Die langelijnvisserij wordt nu vervangen door methoden waar orka’s niets mee opschieten: gebruik van ringzegennetten op industriële schaal. Met gevolg: sinds 2005 werd geen orkakalf meer groot in de slinkende groep. Hoog tijd voor redding – en daarom voor subsidie op de lijnvisserij. Dat stellen Spaanse en Franse walvisbeschermers voor in de februari-editie van Biological Conservation. Natuurlijk, een plaatselijke visserijstop zou nog fijner zijn, ook voor bedreigde tonijnen trouwens. Maar zelfs met machtig mooie walvissen moet men realistisch zijn.

Vissen vóór orka’s, bij wijze van bijvoedering, lijkt voorlopig het hoogst haalbare.