A staat voor… Dit is het Amerikaanse verkiezingsalfabet

Campagnetijd in de VS zorgt dat er veel termen over tafel vliegen. Wat was ook alweer het verschil tussen een caucus en een primary? Hier de belangrijkste begrippen op een rij.

Stemmen in Florida in 2012.
Stemmen in Florida in 2012. Foto J. Pat Carter / AP

A
Attack Ad- Advertentie waarin een tegenstander op een persoonlijke en oneigenlijke manier wordt aangevallen. Tegenwoordig gebruikelijk. Als de eerste Attack Add geldt het ‘Madeliefmeisje’ uit de Campagne van president Lyndon Johnson tegen Barry Goldwater in 1964. Te zien is een tweejarig meisje dat de blaadjes van een bloem uittrekt en aftelt naar nul, waarna een atoombom ontploft. De boodschap was dat Goldwater de Koude Oorlog zou laten escaleren. De advertentie werd slechts een keer uitgezonden, maar bleek bepalend in campagnetijd.
B
Blauwe Staten - Staten waarin doorgaans de Democratische kandidaat wint.
Brokered Convention - Term voor de situatie waarin geen van de kandidaten van een partij voorafgaand aan de eerste stemming van de voorverkiezing een meerderheid van de gedelegeerden achter zich heeft staan. De Nationale Conventie beslist dan. Behoort dit keer tot de mogelijkheden in het Republikeinse kamp wegens de grote hoeveelheid kandidaten.

C
Caucus - Staten bepalen zelf hoe ze hun voorverkiezing voor presidentskandidaten organiseren. Dat kan met een caucus of een primary. Bij een caucus presenteren kiezers bij de eerste procedure openbaar hun stem, terwijl de stemming tijdens een primary geheim is. Caucus is een woord van Indiaanse herkomst; het betekent ‘verzameling van stamhoofden’.
Convention- Partijen organiseren in aanloop naar de verkiezing van hun presidentskandidaat verschillende partijbijeenkomsten, beginnend op plaatselijk niveau en eindigend bij de nationale partijconventies waar de uiteindelijke kandidaat wordt gekozen.
Citizens United- Voluit Citizens United v. Federal Election Commission. Uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in een zaak die was aangespannen door een Superpac tegen de landelijke kiescommissie. De uitspraak, in januari 2010, betekende dat een 100 jaar oude beperking op donaties van bedrijven en vakbonden aan verkiezingskandidaten en hun Pacs werd opgeheven, met een exponentiële stijging van campagnedonaties tot gevolg.
Closed Primary-Type voorverkiezing waarin alleen kiezers van de eigen partij mogen stemmen. Bij de registratie tot kiezer kun je namelijk aangeven op welke partij je stemt. Voorbeelden van staten met Closed Priaries zijn Delaware, Maine, Wyoming, New Jersey, New York, New Mexico, en Kentucky. In Utah mogen de partijen het zelf bepalen. De Republikeinen houden er een Closed Primary, de Democraten laten ook ongeregistreerde stemmers toe.

D
Democratische Partij- De min of meer progressieve partij in het Amerikaanse tweepartijenstelsel. De mascotte is een ezel. De partij is verdeeld in diverse stromingen, waaronder progressieve, gematigde, conservatieve en religieus linkse vleugels. Zittend president Obama behoort tot de liberalen binnen de partij.
Debatten - Zowel in aanloop naar de Republikeinse en Democratische voorverkiezingen, als in de uiteindelijke race om het presidentschap, spelen (televisie-)debatten een belangrijke rol. Kandidaten worden niet alleen beproefd op de kracht van hun argumenten en standpunten, maar ook op hoe ze zich ten opzichte van de andere kandidaten staande houden.

E
Electoral College (Kiescollege) - Is in het Amerikaanse stelsel het lichaam dat de president kiest. Op de dag van de presidentsverkiezingen wordt feitelijk niet de president gekozen, maar dit Kiescollege.
Endorsement - Officiële steunverklaring aan een kandidaat. Kan een belangrijke rol spelen bij het vergaren van stemmen.

F
Factchecks- Tijdens de campagne en de debatten wordt van alles beweerd, heel watjournalisten houden in kranten en op sites precies bij of wat gezegd wordt wel klopt. Zo houdt The New York Times een handig en overzichtelijk factcheck-blog bij.
G
Geldschieters- Donoren. Bijna alle presidentskandidaten zijn voor hun campagnes afhankelijk van donoren. De donaties worden binnengesleept door de ‘politieke actiecomités’ van de kandidaten. Die mogen een ongelimiteerd aantal donaties van onbeperkte hoogte ontvangen. Schenkers hopen door de juiste kandidaat te steunen, invloed te krijgen op het beleid. Zie ook: Citizens United
Gerrymandering- De term voor het hertekenen van kiesdistricten, die zo worden getekend dat de kans op verrassende uitslagen wordt geëlimineerd. De praktijk stamt uit 1812, toen gouverneur Elbridge Gerry van de staat Massachusetts een wet invoerde die het mogelijk maakte voor het bestuur van een staat om kiesdistricten naar eigen inzicht te wijzigen.
G.O.P - Grand Old Party. Affectieve term voor de Republikeinse partij.

I
Iowa- Hier vinden tijdens de beroemde Iowa Caucus meer dan vijftienhonderd verschillende caucuses, plaats een soort buurtvergaderingen waaraan alleen partijleden mogen meedoen. Bij de buurtvergaderingen worden gedelegeerden gekozen, die naar 99 ´county conventies´ worden gestuurd. Daar worden vertegenwoordigers gekozen voor bijeenkomsten op staatsniveau, en bij die bijeenkomsten worden dan weer gedelegeerden voor de nationale partijconventies in juli. Daar worden de uiteindelijke presidentskandidaten gekozen.
Incumbent - Zittend. De term wordt gebruikt voor een verkiezingskandidaat die de huidige ambtsbekleder is. Toen Obama in 2012 meedeed aan de presidentsverkiezingen, was hij de ‘incumbent’, omdat hij in de termijn ervoor al president was.
K
Kiesmannen- Het Kiescollege dat uiteindelijk officieel de president kiest, bestaat uit 538 kiesmannen. Die komen uit alle staten en zijn gerelateerd aan het aantal afgevaardigden. Aangezien het aantal afgevaardigden per staat verschilt (twee per staat in de Senaat, aantal afhankelijk van aantal inwoners in het Huis) varieert ook het aantal kiesmannen per staat. Californië (55), Texas (38), Florida (29) hebben de meeste kiesmannen, North en Zuid Dakota, Wyoming en Vermont de minste (3).

L
Landslide- Verkiezing waarbij één van de kandidaten een overweldigende meerderheid van de stemmen binnensleept.
N
Non-partisan- Of Independent. Onafhankelijke kandidaten zijn niet aangesloten bij een politieke partij.

O
Open Primary- Bij open primaries mogen alle kiezers die zich hebben laten registeren, meedoen. Ze hoeven niet geregistreerd te staan bij de partij waarvoor ze een kandidaat kiezen.

P
Primaries- De voorverkiezingen beginnen 1 februari in Iowa. De laatste is 14 juni in Washington DC.
Pacs- Politieke Actie Comité’s, verenigingen die geld inzamelen voor een kandidaat of partij. De donaties van deze groepen (traditioneel georganiseerd door het maatschappelijk middenveld zoals vakbonden, groepen werknemers of lobbyorganisaties) zijn aan limieten gebonden.

R
Republikeinen- De conservatieve partij in het Amerikaanse twee-partijenstelsel. De mascotte is een olifant. De partij kent diverse, elkaar deels overlappende stromingen, zoals neo-conservatieven, libertairen, evangelicals en Tea Party aanhangers.
Rode Staten- Staten die doorgaans Republikeins stemmen.
Rally- Verkiezingsbijeenkomst.

S
Straw Poll- Informele voorverkiezing waarmee kandidaten in spe het speelveld kunnen testen. De bekendste Straw Poll werd altijd in Iowa gehouden, maar zomer 2015 besloten de Republikeinen dat dit keer niet te doen vanwege de kosten en gebrek aan interesse bij de kandidaten.
Super Delegates - Dat zijn gekozen functionarissen (partijprominenten) die op grond van hun functie, bijvoorbeeld gouverneur of senator, mogen stemmen op wie ze willen.
Superpac - Door de uitspraak in Citizens United (zie daar) mogelijk gemaakte belangenorganisatie die fondsen werft voor een kandidaat. Het geld, waarop geen limiet zit, mag niet naar de kandidaat maar moet bijvoorbeeld besteed worden aan advertenties. Er mag zelfs geen contact zijn tussen de Superpac en de kandidaat.
Super Tuesday- Op deze dinsdag, dit keer 1 maart, vinden maar liefst 15 voorverkiezingen plaats. Op Super Tuesday kunnen kandidaten de meeste kiesmannen in één klap binnenhalen.
Swing States- Staten die nu eens toevallen aan de Democraten, dan weer aan de Republikeinen. De voornaamste zijn dit keer Iowa, New Hampshire, Nevada, Colorado, Ohio, Virginia en Florida.

T
Truthisms - Term voor halve waarheden waarmee populistische kandidaten hun aanhang prikkelen.
Town Hall-Meeting- Informele bijeenkomst rond een maatschappelijk vraagstuk of een politicus. In verkiezingstijd bedoeld om vragen te kunnen stellen aan een kandidaat.