Brief: Amstel = Die

De of het Die?

In de heerlijke discussie over het begin van Amsterdam (8 en 15 januari, Amsterdambijlage), komt ‘Het Die’ voor als beginstroom. Ik meen dat de naam Die komt van de samentrekking ‘de Ie’: Ie duidt in het Oudhollands en nog steeds zo in het Fries een waterloop aan, later in het Hollands overgegaan in Ee. Leeuwarden ligt aan de Dokkumer Ie (Fr.) of Ee (Hollands), ook te herkennen in Ee-dam.

Welk lidwoord hoort bij Die? Mij lijkt dat een naam ontstaan uit De-Ie niet op het lidwoord ‘het’ maar ‘de’ recht heeft.