Werkloosheid op laagste niveau sinds 2012

In december was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, dat zijn zo’n 588.000 mensen.

In december was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos.
In december was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Koen Suyk / ANP

De werkloosheid is onder de 600.000 personen gezakt, het laagste niveau sinds 2012. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdagochtend.

Het aantal werklozen is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld zevenduizend personen per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog.

Afgelopen december was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, dat zijn zo’n 588.000 mensen. In december 2014 ging het nog om 7,2 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld drieduizend per maand. Vooral 25- tot 45-jarigen kwamen meer aan het werk. Bij 45-plussers was vorig jaar de minste verbetering zichtbaar.

Minder uitkeringen

In december 2015 waren er 1,1 procent meer WW-uitkeringen dan in december 2014. Toch was er gemiddeld over het jaar een daling.

Bij grootwinkelbedrijven, horeca en onderwijs nam het aantal uitkeringen in december 2015 vergeleken met een jaar geleden toe. Bij bouwbedrijven daalde het aantal uitkeringen weer sterk, namelijk met 25,2 procent.

Meer uitgaven

Consumenten gaven in 2015 ook een stuk meer uit dan in 2014. Het CBS publiceerde donderdagochtend de cijfers van afgelopen november, ten opzichte van november 2014. Dat is met 0,3 procent de laagste stijging van de consumptie tot nu toe in 2015.

Een oorzaak daarvoor is dat consumenten in november door het zachte weer een stuk minder gas verbruikten dan het jaar daarvoor. Daardoor is er ook minder besteed aan kleding en schoenen. Afgelopen vrijdag meldde het CBS al dat de winkels qua kleding te maken hadden met ruim 11 procent omzetverlies in november.

Positief beeld

De stemming onder consumenten is ondertussen iets minder positief geworden in januari, vergeleken met december. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en komt uit op 4. De verslechtering komt vooral doordat consumenten minder positief oordelen over het economisch klimaat. Volgens het CBS verandert dit de koopbereidheid vooralsnog nauwelijks.

Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013.