Topman GGD: door asielcrisis dreigt tekort aan menskracht

Bij de GGD’s dreigt dit jaar een groot tekort aan menskracht. Dat is volgens Hugo Backx het gevolg als asielzoekers die mogen blijven straks doorstromen naar gemeenten. „De gemeenten zijn dan verantwoordelijk”, zegt Backx, die de koepelorganisatie leidt van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen GHOR, die fuseerde met de GGD.

Zijn de vluchtelingen die in Nederland verblijven gezond? En als ze gezond zijn, hoe blijven ze dat? Als ze ziek zijn, wat is nodig voor genezing? Zorg voor de nieuwkomers is volgens Backx, nu een belangrijke taak voor GGD’s in Nederland. „Met bijna zestigduizend asielzoekers in 2015 wordt dat een immense opgave. En er zullen er dit jaar waarschijnlijk nog tienduizenden bijkomen.”

Direct na aankomst in Nederland worden vluchtelingen door GGD-artsen gescreend op tbc, een ernstige, vaak besmettelijke bacteriële infectieziekte die in Nederland weinig voorkomt.

Vluchtelingen met klachten kunnen naar een dokter in nood- en crisisopvang, en in azc’s (niet alleen GGD’ers), al is het soms lastig genoeg artsen te vinden.

Kinderen tot vier jaar krijgen in de opvang in principe dezelfde zorg als Nederlandse kinderen. Een GGD- arts van het consultatiebureau komt om te vaccineren, de groei en ontwikkeling te controleren en gezondheidsproblemen te signaleren.

GGD-artsen zullen bij medische en psychische problemen doorverwijzen naar de huisarts, de geestelijke gezondheidszorg of specialisten in een ziekenhuis. Daarnaast zullen de GGD’s voorlichting moeten geven op allerlei gebied. „Denk aan hygiëne, voeding, seksuele voorlichting, de Nederlandse gezondheidszorg.”

Psychische problemen

Backx pleit ervoor dat alle asielkinderen onder de 18 binnen zes weken in hun nieuwe woonplaats door een arts worden gezien. „Het vroegtijdig signaleren van problemen voorkomt erger.” De kans op psychische problemen bij vluchtelingen is aanzienlijk, zegt hij. „Ze komen uit een oorlogsgebied, ze hebben mogelijk een trauma.” Daarnaast lopen ze meer kans op ziekten doordat veel mensen bij gebrek aan woningen samenwonen. Omdat ze dicht op elkaar leven, komt er bijvoorbeeld schurft en krentenbaard voor. „Vluchtelingen zijn ook vaak minder consequent gevaccineerd.”