Neerlandici: ook spellen moet getoetst in examen

In het eindexamen van het vak Nederlands moeten spellen en schrijven ook worden getoetst, in plaats van alleen de leesvaardigheid. Dat vinden docenten Nederlands en vakwetenschappers van acht universiteiten. Het is een onderwerp waar al jaren over wordt gesproken, maar nu verenigen docenten en wetenschappers zich. Vrijdag presenteren zij in Groningen een manifest met stellingen voor verbeteringen. Peter-Arno Coppen, een van de ondertekenaars van het document, zegt: „Het eindexamen toetst leesvaardigheid en dan mag je geen spelfouten aanstrepen. Staatssecretaris Deker heeft gezegd dat er puntenaftrek moet komen voor spel- en formuleringsfouten, maar dan moet dat ook worden doorgevoerd.” Het eindexamen is gebaseerd op de eindtermen, die door de overheid worden bepaald. Coppen: „Bewuste taalvaardigheid en geletterdheid is ons belangrijkste punt. Bij het vak Nederlands leer je niet alleen lezen en schrijven, maar ook hoe de taal in elkaar zit.” (ANP)