Advies: borstkankermiddel niet vergoeden

Prijs van medicijn pertuzumab zou te hoog zijn per gewonnen levensjaar. Ook zou het leiden tot gezondheidsverlies voor de hele populatie.

Pertuzumab, een geneesmiddel voor uitgezaaide borstkanker, is te duur om nog te worden vergoed. Pas als de prijs meer dan 50 procent daalt, kan het middel in het basispakket worden gehandhaafd.

Dit staat in het advies dat het Zorginstituut donderdag uitbrengt aan minister Schippers (VWS, VVD). Het Zorginstituut, dé adviseur bij de samenstelling van het verzekerde pakket, neemt hiermee een vorig jaar september gepubliceerd conceptrapport van de Adviescommissie Pakket over. Schippers moet uiteindelijk beslissen of pertuzumab vergoed blijft worden of niet.

Het is de tweede keer dat het Zorginstituut een kankergeneesmiddel afwijst, omdat de gezondheidswinst te laag is in verhouding tot de kosten. In december adviseerde het Zorginstituut al negatief over nivolumab, een middel voor uitgezaaide longkanker, dat nog niet in het basispakket zit. 

Pertuzumab wordt voorgeschreven aan vrouwen met een speciale vorm van borstkanker, de zogeheten HER2-variant. Het middel brengt het tumordodend middel (de ‘chemo’) in de tumorcellen en wordt toegevoegd aan de standaardbehandeling, die bestaat uit chemotherapie plus een andere transporteur. Pertuzumab levert een patiënt gemiddeld zestien maanden overlevingswinst op in vergelijking met de standaardbehandeling.

Dit kost omgerekend 150.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit, ook wel QALY genoemd. Volgens een referentiewaarde die een jaar of tien geleden werd bepaald, mag een QALY maximaal 80.000 euro kosten. Om dat bedrag te halen, moet de prijs van pertuzumab meer dan gehalveerd worden.

Bij de huidige prijs kost pertuzumab bijna 40 miljoen euro per jaar, voor naar verwachting 500 patiënten. Omdat het totale zorgbudget jaarlijks maar met één procent mag groeien, is de kans volgens het Zorginstituut groot dat de uitgaven aan pertuzumab „andere, kosteneffectievere zorg” zal verdringen. Dit betekent dat de vergoeding van pertuzumab tegen de huidige prijs voor de Nederlandse bevolking als geheel zal leiden „tot gezondheidsverlies”.

Het is niet bekend wanneer Schippers een besluit neemt over pertuzumab. Op dit moment onderhandelt haar ministerie met de fabrikant over de prijs van nivolumab. Patiënten worden nu nog gratis behandeld met dit longkankermedicijn. Artsen zouden dit ook graag voorschrijven tegen bijvoorbeeld nier- of maagkanker.

In mei stopt de fabrikant met de gratis verstrekking van nivolumab. Dan zal naar verwachting het maatschappelijk en politiek debat over de vergoeding weer oplaaien.

Eerder stond in de inzet van dit artikel dat ook de marketingkosten zijn meegenomen in de de kosten voor een nieuw te ontwikkelen geneesmiddel. Dit is aangepast.