Brieven

Oekraïne? Stem tegen

In het stuk van oud-VVD-leider Frits Bolkestein (Er zijn grenzen aan wat Europa aankan, NRC Handelsblad, 2 januari) staan feitelijke onjuistheden over de opstelling van mijn partij, de SP, in de jaren negentig.

Terecht constateert Bolkestein dat de uitbreiding van de NAVO in de jaren negentig met Hongarije, Polen en Tsjechië niet noodzakelijk of verstandig was indien het Westen de relatie met Rusland niet op scherp wilde stellen.

Bolkestein beweert echter dat alleen GroenLinks zijn lijn steunde. Dit is onjuist: de SP stemde eveneens tegen de uitbreiding van de NAVO op 6 oktober 1998, en steunde bovendien de motie-Bolkestein op 4 maart 1997, net als de VVD, GroenLinks en de Centrum Democraten.

In deze motie stond dat uitbreiding van de NAVO alleen steun verdiende indien zij de stabiliteit in Midden en Oost-Europa zou bevorderen, de samenwerking met Rusland niet onnodig beschadigde, en Europa niet door een nieuwe scheidslijn zou verdelen.

Bolkestein heeft gelijk: er zijn grenzen aan wat Europa aankan wat betreft uitbreiding van de Europese invloedssfeer en diepere monetaire integratie. In deze context is het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne relevant omdat het niet bijdraagt aan de stabiliteit in Oost-Europa.

Het is ook niet bevorderlijk voor de samenwerking met Rusland en bevestigt juist het ontstaan van nieuwe scheidslijnen in Europa. Als Bolkestein consequent is, zal hij zich ook uit willen spreken tegen de ratificatie van het associatieakkoord met Oekraïne.

SP-Tweede Kamerlid en woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken

Vluchtelingen

Schuld doet boeten

Ik kan de geografische ligging van Nederland niet veranderen. Ik kan de smet van ons koloniaal verleden niet tenietdoen. Ik kan de slavenhandel waar ons land een wereldspeler in was niet terugdraaien. Ik kan het toeval dat we op de gasbel van Slochteren leven en schathemeltje rijk werden ook niet helpen.

Ik kan wel bijdragen aan het op een humane wijze opvangen van wereldburgers die de pech hadden onder andere omstandigheden te worden geboren.

Sjaak van Schie,