Schuilt er een negende planeet in ons zonnestelsel?

De planeet is niet rechtstreeks waargenomen. Zijn bestaan wordt afgeleid uit computersimulaties.

Foto NASA / JHUAPL / SwRI

Astronomen van het California Institute of Technology hebben aanwijzingen gevonden dat zich ergens in de verre buitenwijken van ons zonnestelsel een forse planeet schuilhoudt. Het object zou tienmaal zoveel massa hebben als onze aarde en zich twintig keer zo ver van de zon bevinden als Neptunus, de huidige buitenste planeet, schrijven Konstantin Batygin en Mike Brown in The Astronomical Journal.

De planeet is niet rechtstreeks waargenomen. Zijn bestaan wordt afgeleid uit de resultaten van computersimulaties die een aantal vreemde eigenschappen moeten verklaren van de ijsachtige objecten van de Kuipergordel – de ring van planetair puin voorbij de baan van Neptunus.

De astronomen hebben ontdekt dat zes verre leden van de Kuipergordel langgerekte banen volgen die dezelfde oriëntatie hebben: de lengteassen van hun omloopbanen wijzen dezelfde kant op. Bovendien staan die banen ten opzichte van het baanvlak van de acht bekende planeten allemaal onder een hoek van dertig graden.

Degradatie van Pluto

Volgens Batygin en Brown kan dat bijna geen toeval zijn: het lijkt erop dat er een invloed van buitenaf aan het werk is – een planeet dus. Hun computersimulaties bevestigen dat idee. Bovendien ‘voorspellen’ de modellen het bestaan van een andere categorie van Kuipergordelobjecten waarvan de banen loodrecht op het vlak van de overige planeten staan. Zulke objecten bestaan inderdaad.

‘Planeet Negen’ zou een langgerekte baan om de zon volgen, met een omlooptijd van 10.000 tot 20.000 jaar. Maar voor het overige is de vermeende planeet één groot vraagteken. Volgens de astronomen zou het kunnen gaan om een Neptunus-achtige planeet die vroeg in de geschiedenis van het zonnestelsel onder invloed van de zwaartekracht van Jupiter en Saturnus is weggeslingerd. Hoe dan ook: of de planeet echt bestaat, zal pas blijken als hij daadwerkelijk wordt opgespoord.

Pluto gold tot 2006 als planeet, maar werd in dat jaar gedegradeerd tot ‘dwergplaneet’. Daardoor bleven er in het zonnestelsel nog maar acht ‘echte’ planeten over.

Bekijk deze documentaire van de NASA over de Kuipergordel: