CBS: flink meer omzet webwinkels in 2015

Naast een sterkere omzetgroei neemt het aantal webwinkels toe terwijl het aantal fysieke winkels daalt.

Een kwart van de webwinkels is gespecialiseerd in de verkoop van kleding.
Een kwart van de webwinkels is gespecialiseerd in de verkoop van kleding. Foto: Lex van Lieshout / ANP

Webwinkels hebben in de eerste 11 maanden van 2015 bijna 17 procent meer omgezet dan in dezelfde periode in 2014. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de totale detailhandel bleef dit groeipercentage steken op 1 procent.

Webwinkels deden het vorig jaar wat betreft omzet en toename van het aantal winkels zoals verwacht veel beter dan fysieke winkels. Bedrijven die zowel fysieke winkels hebben als online verkopen, groeiden wat betreft omzet het sterkst: met bijna een kwart in de eerste 11 maanden van 2015.

Vooral kledingverkoop

Webwinkels profiteren vooral van de online vraag naar kleding: een kwart van de webwinkels is gespecialiseerd in de verkoop hiervan. Het CBS wijst verder op de lagere personeels- en huisvestigingskosten voor webwinkels in vergelijking met fysieke winkels.

Steeds meer webwinkels

Ook blijft het aantal webwinkels groeien, terwijl er steeds minder fysieke winkels zijn. In de periode 2007-2015 is het aantal webwinkels verzesvoudigd: van ruim 5.000 begin 2007 naar bijna 30.000 begin 2015.

Het aantal fysieke winkels nam juist af: alleen al de non-foodsector liep terug van 80.000 winkels in 2010 tot 74.000 winkels in 2015.