Politie en politiek bezorgd over stichting die zieltjes wint voor islam in azc's

Foto afkomstig van een openbare Facebook-pagina van stichting Al-Ighaatha uit de Utrechtse gemeente De Bilt waarvan de leden molsimgevangenen, asielzoekers en zieke geloofsgenoten bezoeken en, soms financieel, steunen. De foto's zijn inmiddels verwijderd.
Foto afkomstig van een openbare Facebook-pagina van stichting Al-Ighaatha uit de Utrechtse gemeente De Bilt waarvan de leden molsimgevangenen, asielzoekers en zieke geloofsgenoten bezoeken en, soms financieel, steunen. De foto's zijn inmiddels verwijderd.

De politie maakt zich zorgen over een islamitische stichting die humanitaire hulp biedt aan asielzoekers. De stichting sympathiseert met jihadisten, blijkt uit onderzoek van NRC.

Stichting Al-Ighaatha uit het Utrechtse De Bilt gaat sinds een half jaar langs bij asielzoekerscentra om eten, kleding en andere spullen uit te delen, onder meer in Haarlem en Zutphen. Daarnaast biedt de stichting steun aan terrorismegevangenen. Dit varieert van brievenacties tot financiële donaties. De stichting schrijft op Facebook dat zij terrorismegevangenen ziet als „dierbare” broeders die „zonder enige vorm van duidelijk bewijs” zijn opgepakt door „de vijanden van Allah”.

In een online bericht staat dat Al-Ighaatha steun zou verlenen aan onder meer Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, maar dat ontkent de stichting tegenover NRC. Het overmaken van geld aan veroordeelde terroristen kan in sommige gevallen worden gezien als terrorismefinanciering.

Ook andere uitingen van Al-Ighaatha wijzen erop dat de stichting sympathiseert met jihadisten. Zo verspreidt ze een video waarin het martelaarschap wordt verheerlijkt en werkt zij samen met de openlijk jihadistische website Ahlus-Sunnah Publicaties. Na vragen van NRC heeft de stichting alle uitingen die wijzen op sympathie voor jihadisten verwijderd van haar Facebook- en YouTube-accounts.

De politie overweegt een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Al-Ighaatha. Een Tweede Kamermeerderheid, waaronder PvdA en VVD, wil dat de stichting wordt geweerd uit asielzoekerscentra. „Een stichting die samenwerkt met teruggekeerde Syriëgangers en verdachten van terrorisme financieel steunt, moet keihard worden aangepakt en mag zeker geen ‘hulp’ verlenen in azc’s”, zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani.

Lees het achtergrondverhaal: Zieltjes winnen voor de islam in het asielzoekerscentrum