Risico’s van springkussen

Als je als moeder van een springkussen afkukelt bij het begeleiden van je kind en je enkel breekt, wie is dan aansprakelijk? Zij vindt: attractiepark Plaswijck in Rotterdam. Het springkussen, een ‘Air-trampoline’, is ongeveer een meter verzonken in de grond. Er is zand omheen gestort om het op zijn plaats te houden. Volgens getuigen „hopte” de moeder met haar tweejarige kind op schoot, zittend, min of meer gecontroleerd het kussen af. Bij de landing brak zij echter haar enkel. Zij zegt dat zij met haar voet in een gat van tien bij tien centimeter belandde, of in een afwateringsgeul die door kunstgras aan het oog was onttrokken. Een gebrek, waardoor het risico van haar breuk bij Plaswijckpark ligt, betoogt zij.

De rechtbank kan op de foto’s van het kussen nergens een gat of geul ontwaren. Ook een getuige had geen geul gezien. Een geul zou ook niet nodig zijn geweest, omdat het terrein rondom het kussen voldoende water doorliet. Ook legde de moeder verschillende verklaringen af over de toedracht. Alles bijeen is er geen sprake geweest van een gebrek aan het kussen – de moeder is zelf aansprakelijk.