Friesland moet weilanden intensief onderzoeken om nieuwe muizenplaag voor te zijn

Een detectiesysteem moet Friese boeren gaan waarschuwen dat er een muizenplaag aankomt. Dit adviseren ecologen die voor Friesland onderzoek hebben gedaan naar de muizenplagen die de provincie dit en vorig jaar troffen. Hun onderzoek is maandag gepresenteerd.

Als veldmuizen eenmaal in landerijen graven, is er weinig meer aan te doen. Ze komen af op open akkers of weilanden, vooral als het droog is en in milde winters. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen, moet de muizenstand daarom goed in de gaten worden gehouden.

Aanbevolen wordt weilanden zo’n drie keer per jaar te onderzoeken op verse vraatsporen en muizenkeutels. Zo kan de ‘muizendichtheid’ in kaart worden gebracht. Ook de aanwezigheid van veel roofvogels kan wijzen op een plaag.

Is er kans op een muizenpiek, dan kunnen boeren actie ondernemen. Te denken valt aan verhoging van het waterpeil, plaatsing van extra nestkasten voor roofvogels en intensieve weidegang: koeien in de wei trappen muizengangen kapot.

Volgens Wybren van Stralen van landbouworganisatie LTO Nederland moeten boeren ook kritisch naar hun land kijken. „Vaak zijn het open velden met alleen gras en een lage waterstand. Misschien is het slim meer aan waterbeheer te doen.”