De grote stad verleidt de docent Latijn

Leraar scheikunde of Duits? Dan ben je extra geld waard in Rotterdam. Ook andere grote steden doen iets meer voor schaarse docenten.

Een middelbare school in Rotterdam. De gemeente betaalt bonussen om schaarse docenten te werven.
Een middelbare school in Rotterdam. De gemeente betaalt bonussen om schaarse docenten te werven. Foto Robin Utrecht

Wie naar Rotterdam gaat om daar les te geven in een vak waar te weinig leraren voor zijn, kan 5.000 euro tegemoet zien. Met die bonus wil de gemeente van Rotterdam de aantrekkelijkste stad voor docenten maken.

Op Twitter grapten Rotterdamse docenten dat ze binnenkort ontslag zouden nemen om vervolgens weer in hun stad aan het werk te gaan. Zo konden ze ook het geld binnenharken.

Grote steden in Nederland kampen al jaren met een tekort aan goede leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Het is met name lastig mensen te vinden die scheikunde, natuurkunde, Duits, klassieke talen en Frans willen geven. De vakken zijn sowieso minder populair onder docenten. Als ze er al zijn, werken ze liever niet in de grote steden; een klas in de stad brengt een hoge werkdruk met zich mee.

Dat klopt, zegt de Haagse wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66). Het is echt iets anders om in de grote stad les te geven dan elders in het land. Hier heb je soms klassen met tien verschillende nationaliteiten, zegt ze. Leerlingen met verschillende achtergronden, die soms armoede kennen of een taalachterstand hebben. „Het kunnen ook combinaties van verschillende maatschappelijke problemen zijn die in één klas samenkomen. Daar moet je als docent allemaal mee om kunnen gaan.”

Ook Van Engelshoven heeft het overwogen; een bonus voor leerkrachten om hen te verleiden naar Den Haag te komen. Daar heeft ze uiteindelijk niet voor gekozen. „We willen geld steken in inhoudelijke programma’s waar leerkrachten lang profijt van hebben.”

Minder onbevoegde leerkrachten

Dus zijn er beurzen voor leraren, waarvoor de gemeente elk jaar 5 miljoen euro uittrekt. Leerkrachten kunnen zich voor maximaal 3.500 euro onder meer laten bijscholen of coachen. Dankzij zo’n beurs volgen nu 143 Haagse docenten een opleiding, zegt Van Engelshoven, en heeft Den Haag veel minder onbevoegde leerkrachten voor de klas. „Zo laat de stad zien dat ze docenten belangrijk vindt en dat ze wil dat mensen met plezier voor de klas staan.”

Overigens houdt de gemeente Rotterdam het niet bij de bonus van 5.000 euro voor ‘schaarse’ docenten en academisch geschoolde basisschoolleerkrachten. Ze krijgen ook een Rotterdampas (die korting geeft op onder meer musea, film en openbaar vervoer) en opleidingsmogelijkheden. Bovendien kunnen docenten een beurs tot 2.000 euro krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Ook Amsterdam kent zo’n beurs voor docenten om zich „te verdiepen en professionaliseren”, zegt wethouder onderwijs Simone Kukenheim (D66). Daarvan maken nu 1.250 docenten gebruik. En er is meer: mensen met een academische achtergrond die voor de klas willen staan, krijgen een tegemoetkoming in de studiekosten. Scholen krijgen geld om vakdocenten aan te nemen voor muziek- of gymlessen. Het geld van Amsterdam, 45 miljoen euro over vier jaar verdeeld, is zowel voor docenten in het voortgezet onderwijs, als voor leraren in basisonderwijs en mbo. Aan persoonlijke bonussen doet de gemeente niet. „Maar het geld komt dus wel in de vorm van salarissen bij de leerkrachten terecht.”

„Wij lossen eigenlijk iets op wat het rijk laat liggen”, zegt Kukenheim. Zij en Van Engelshoven vinden dat docenten meer salaris mogen ontvangen van het ministerie.

Onderwijsbond AOb is het daar mee eens. Een woordvoerder: „Het is toch eigenlijk schrijnend dat gemeenten moeten bijspringen.”