Wiebes vraagt hulp burgers en bedrijven

Verschillende kabinetten hebben de ambitie uitgesproken om een nieuw, eenvoudiger belastingstelsel in te richten. Lijvige onderzoeksrapporten van geleerde fiscalisten werden daarvoor besteld – denk aan de commissie-Van Dijkhuizen. Maar tot een grote stelselherziening is het nooit gekomen.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) kwam vorig jaar niet verder dan een lastenverlichting van 5 miljard euro, een nieuwe indeling voor fiscale bijtelling voor leaseauto’s en wat losse fiscale maatregelen. Om zijn ambitie nieuw leven in te blazen komt Wiebes met een opmerkelijk initiatief: hij roept burgers, bedrijven en brancheorganisaties op om ideeën aan te dragen voor „praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel”.

Ideeënarmoede op het ministerie? Nee hoor, zegt de woordvoerder van Wiebes. „Ideeën zat.” Maar de zoektocht naar en invoering van vereenvoudiging gaat voor de staatssecretaris elk jaar door. „Twee stuks fruit per dag”, noemde hij dat op Prinsjesdag.

Deze oproep is vooral bedoeld om „praktische pijnpunten in de dagelijkse uitvoering te inventariseren”. Er gelden drie nadrukkelijke voorwaarden voor de openbare brainstorm: plannen moeten „budgetneutraal zijn, juridisch houdbaar en uitvoerbaar”. Suggesties kunnen tot 15 februari bij het ministerie van Financiën worden ingediend.