Eigenwaarde man is wereldwijd groter dan van vrouw

Wereldwijd hebben mannen meer zelfvertrouwen dan vrouwen. En wereldwijd neemt het zelfvertrouwen bij zowel mannen als vrouwen toe vanaf de puberteit tot minstens de middelbare leeftijd. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek hiernaar in 48 landen (Journal of Personality and Social Psychology, 21 december). Het meeste onderzoek op dit gebied wordt gedaan onder hoogopgeleide westerse mensen in rijke landen, dus het was tijd voor een grote internationale vergelijking. Bijna een miljoen 16- tot 45-jarigen beantwoordden via internet de vraag of ze zichzelf als iemand met veel zelfvertrouwen zien.

Er is nog geen goede verklaring voor het grotere zelfvertrouwen van mannen. Het zou kunnen komen doordat stereotiepe ideeën over vrouwen wereldwijd negatiever zijn. Het zou ook genetisch of hormonaal kunnen zijn.

Het sekseverschil is het grootst in rijke, egalitaire en individualistische landen. Misschien hebben mensen daar meer de ruimte om zich als man of vrouw te profileren of zich tegen de andere sekse af te zetten, speculeren de onderzoekers. Of misschien hebben vrouwen daar het meeste last van het gladde, slanke vrouwelijk schoonheidsideaal.