Hoe verklaren we Keulen?

Zo langzamerhand ontstaat er een goed beeld van wat er gebeurd is op Oudejaarsavond in Keulen. Zes wetenschappers geven vanuit hun discipline commentaar.

De massale groepsaanranding in de Oudejaarsnacht op het Keulse Stationsplein heeft verbazing en verontwaardiging gewekt. Zolang er niet meer dan 19 verdachten zijn geïdentificeerd, is het nauwelijks mogelijk stellige uitspraken over de oorzaken te doen. Uit de politierapportages en verklaringen van ooggetuigen en slachtoffers rijst wel een goed beeld op van wat zich die nacht heeft afgespeeld. Zes Nederlandse wetenschappers zijn bereid op basis daarvan, ieder vanuit eigen discipline, te vertellen wat zij erin zien. Dit zijn de gegevens:

• Op het driehoekige plein tussen station en Dom verzamelen zich in de avond van 31 december honderden mensen. Om 20 uur, melden getuigen, wordt al met vuurwerk gegooid. De sfeer is agressief.

• Om 21 uur staan volgens de politie 400 ‘Flüchtlinge’ op het plein – aanzienlijk onder invloed van alcohol en massaal bezig vuurwerk af te steken. Als politiebussen arriveren, worden die direct doelwit.

• Tussen 21 uur en 23.15 uur zijn plein en station één grote plaats delict. De menigte groeit volgens politierapporten aan tot „mehrere tausende”, onder wie 1.000 à 1.500 mannen met een ‘migratieachtergrond’. Voetzoekers en vuurpijlen worden in de menigte geschoten, mensen beroofd, vrouwen ingesloten door groepjes mannen, billen, borsten, kruis betast, kleren gescheurd. Sommige vrouwen worden harder aangerand of zelfs verkracht.

Conclusie van de politie: de daders waren niet onder de indruk van paniek of verdriet bij hun slachtoffers en niet vatbaar voor aanwijzingen van de politie.

• Om 23.15 uur besluit de politie het plein schoon te vegen. De menigte biedt, wegens de staat van dronkenschap van de mensen, nauwelijks weerstand.

• Om 0.15 uur is het plein ontruimd, waarna de rust „duidelijk” terugkeert.

• De politie zag op plein 1.000 à 1.500 mannen van Noord-Afrikaanse dan wel Arabische afkomst van 15 tot 35 jaar. Getuigen gebruiken dezelfde omschrijving.

• De slachtoffers zijn vrijwel uitsluitend vrouwen. Van middelbare-schoolleeftijd tot ten minste één vrouw van 60 jaar oud. Van zakkenrollerij worden ook enkele mannen en kinderen slachtoffer.

• De politie neemt tijdens de avond van honderd verdachten gegevens op. Daarbij valt op dat de meesten geen identiteitspapieren kunnen laten zien, anders dan een registratiebewijs van de Duitse IND.

• Van 19 verdachten is intussen de identiteit vastgesteld. Tien zijn asielzoekers, de anderen leven vermoedelijk in de illegaliteit. Van deze 19 komen er 14 uit Marokko of Algerije. Toch zeiden sommige agenten tegen kranten dat van Noord-Afrikanen geen sprake was, dat de meeste verdachten van wie zij de gegevens opnamen, Syriërs waren.

• Meer dan 550 aangiften van strafbare feiten heeft de Keulse politie opgenomen. In zo’n 45 procent van de gevallen gaat het (ook) om seksuele vergrijpen.