Het beeld van ‘Keulen’ wordt langzaam compleet. Wat is de verklaring?

pagina 2, 18-19, Opinie & Debat pagina 4-5, 7