‘Meer ruimte voor verlagen loon ouderen’

Werkgeversorganisaties vinden dat er een einde moet komen aan de vanzelfsprekendheid dat oudere werknemers meer verdienen dan jongeren. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun jaarlijkse nota arbeidsvoorwaarden. „Wij zien een uitdaging om arbeidsvoorwaardenpakketten minder te gaan baseren op anciënniteit en leeftijd, maar meer op de toegevoegde waarde voor de organisatie en het ontwikkelperspectief van het individu”, schrijven ze. Volgens de organisaties is beloning in Nederland steeds losser komen te staan van inzetbaarheid en productiviteit. De werkgevers hopen hiermee de discussie aan te zwengelen over zogeheten demotie: de mogelijkheid om oudere werknemers minder te betalen en ze vaker een stap terug te laten doen in hun carrière. (NRC)