Shell-topman: overname BG ook bij deze lage olieprijs

Ben van Beurden legt kritiek op grote overname ten tijde van oliecrisis naast zich neer.

Waarde Shell daalt
Waarde Shell daalt

Shelltopman Ben van Beurden is niet van plan om af te treden als de aandeelhouders de voorgenomen overname van gasbedrijf BG afwijzen. Aandeelhouders van Shell en BG stemmen op 27 en 28 januari over de recordovername waarmee een bedrag van rond de 50 miljard euro gemoeid is.

De overnameplannen komen op een moment dat de oliesector in crisis verkeert. De olieprijs is historisch laag – rond 30 dollar per vat – en op de klimaattop in Parijs heeft de wereld vorige maand koers gezet naar een ‘postfossiele’ economie.

Met BG vergroot Shell zijn aandeel op de snelgroeiende markt voor vloeibaar gas. Bovendien verwerft de Nederlands-Britse oliemaatschappij belangrijke posities in Brazilië, waar volgens Van Beurden voor de kust, in het diepe water, de beste en meest productieve olievelden liggen.

In een interview met NRC zegt Van Beurden te verwachten dat Shell met deze overname minstens 30 jaar kan profiteren van een olieprijs die gemiddeld boven de 60 dollar zal liggen. Maar hij zegt ook dat het „goed” zou „kunnen gebeuren” dat de olieprijs de komende paar jaar heel laag blijft. Volgens Van Beurden helpt de overname van BG Shell ook dan met het voorkomen van financiële problemen. „Het verhaal achter dit aspect is dat het hele bedrijf financieel veerkrachtiger wordt doordat ik BG aan Shell toevoeg. Met BG kan ik, op korte termijn, mijn dividendverplichtingen gemakkelijker nakomen dan zonder BG.” „Als de prijs echt lang op 30 dollar blijft steken zullen we misschien wat meer moeten lenen.”

Van Beurden zegt te begrijpen dat mensen zich zorgen maken of de transactie financieel haalbaar is. Op het moment dat Shell, vorig jaar april, het bod op de Britse gas- en oliegroep bekendmaakte was de olieprijs iets meer dan 60 dollar per vat Noordzee-olie (Brent). Inmiddels is die prijs gehalveerd, en is het aandeel Shell zelf 30 procent minder waard geworden.

De vooraanstaande columnist Nick Butler van de Financial Times riep Van Beurden onlangs op om van de overname af te zien. Ook sommige aandeelhouders hebben hun twijfels. Toch ziet het ernaar uit dat de deal de steun zal krijgen van een meerderheid van de aandeelhouders. Een aantal grote fondsen heeft zich al achter de overname geschaard.

Volgens Van Beurden is de huidige olieprijs geen gevolg van een structurele verandering maar van een verschuiving binnen de oliemarkt die niet langer bepaald wordt door de Opec. Dat zou leiden tot een „rommelige markt met alle fluctuaties van dien”. Hij is ervan overtuigd dat vraag en aanbod van olie en gas, ondanks de recente klimaatafspraken, de komende decennia niet wezenlijk zullen veranderen.